facebook tweeter youtube

 
Tomasz Siemoniak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 05.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Zainicjowanie wniosku o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
2.
Podjęcie działań mających na celu pozostawienie w Gminie Strzegom nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej udzielanej w Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu
3.
Aktywne zaangażowanie w poparcie obywatelskiego postulatu przywrócenia możliwości parkowania dla klientów i dostawców na ulicy Słowackiego w Wałbrzychu

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Niszcząca zmiana ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
2.
Niszcząca zmiana ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
3.
Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Wprowadzenie rozwiązań mających na celu zrównoważony rozwój województwa dolnośląskiego. Aktywne zaangażowanie w program "Sudety 2030"
2.
Podjęcie działań dotyczących rewitalizacji starej substancji mieszkaniowej
3.
Odbudowanie dobrych relacji Polski z państwami członkowskimi NATO

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Podsumowanie dotychczasowej działalności poselskiej będzie miało miejsce na konferencji prasowej pod koniec listopada br. w okręgu wyborczym nr 2.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.