facebook tweeter youtube

 
Marian Zembala
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Profesor nauk medycznych, kardiochirurg, transplantolog. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W l. 1985-1998 związany z katedrą i kliniką kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Od 1993 r. dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; od 1999 r. kierownik katedry i oddziału klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W l. 1997-1999 prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Członek rad: Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi; Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca; Fundacji Na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Od października 2017 r. prezes Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Serca i Torakochirurgów. W l. 2014-2015 radny sejmiku woj. śląskiego. W 2015 r. Minister Zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), obecnie zasiada w komisji zdrowia.
Edukacja
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski; specjalność: chirurgia, rok ukończenia: 1974, uzyskany stopień/tytuł: lekarz
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum , Instytut Zdrowia Publicznego, rok ukończenia: 2001, studia podyplomowe

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.12.2017Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, prezes elekt, Warszawa» źródło

Źródło

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

od 11.10.2017Europejskie Towarzystwo Chirurgów Serca i Torakochirurgów, prezes» źródło

Źródło

Internetowy Serwis Rzeczpospolitej

od 12.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Warszawy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 22.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 22.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 22.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice (31), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 53610» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Katowice (31), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 53610 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

15.06.2015 – 16.11.2015Ministerstwo Zdrowia (rząd Ewy Kopacz), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia

od 03.02.2015Fundacja Na Rzecz Rrozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”, członek Rady Fundacji, Łódź» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2014 – 2015Sejmik Województwa Śląskiego, Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Śląskiego

2014 – 2015Sejmik Województwa Śląskiego, Komisja Edukacji, Nauki i Kultury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Śląskiego

2014 – 2015Sejmik Województwa Śląskiego, Komisja ds. Gospodarki i Innowacji (doraźna), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Śląskiego

2014 – 2015Sejmik Województwa Śląskiego, radny, Katowice
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 27275» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 27275 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

21.09.2012 – 18.09.2015Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi, członek Rady Fundacji, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

28.09.2011 – 04.08.2015Kardio-Med Silesia sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Zabrze» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.09.2011 – 26.08.2014Polska Grupa Medyczna 2 sp. z o.o., członek Zarządu, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.09.2011 – 03.12.2013Polska Grupa Medyczna 2 sp. z o.o., wspólnik, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 11.08.2011Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie kardiochirurgii , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

od 13.07.2011konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

10.12.2010 – 13.02.2014Polska Grupa Sercowo-Naczyniowa sp. z o.o., wspólnik, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

10.12.2010 – 13.02.2015Polska Grupa Sercowo-Naczyniowa sp. z o.o., członek Zarządu, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 16.06.2010Państwowa Komisja Egzaminacyjna w dziedzinie transplantologii klinicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

2010 – 2012Europejskie Towarzystwo Chirurgii Serca i Naczyń (ESCVS), prezydent» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

10.10.2008 – 12.05.2016Polska Grupa Kardiochirurgiczna sp. z o.o. (w likwidacji), wspólnik, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 15.04.2005Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca, członek Rady Fundacji, Zabrze» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 15.06.2004Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi, członek organu założycielskiego, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

01.03.2002 – 30.08.2012konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej dla województwa śląskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

25.07.2001 – 27.01.2014Polska Grupa Medyczna sp. z o.o., wspólnik, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

25.07.2001 – 24.08.2006Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Częstochowskie Regionalne Centrum Chorób Serca i Naczyń im. Polonii Świata sp. z o.o. (obecnie: Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.), prezes Zarządu, Gliwice» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 1999Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Kliniki, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1998 – 1999Katedra i Klinika Transplantologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, kierownik Kliniki, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1997 – 1999Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, prezes, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

od 1997Krajowa Rada Transplantacyjna, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia

od 1993Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , dyrektor, Zabrze» źródło

Źródła

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1990 – 1998Katedra i Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, zastępca kierownika Kliniki, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1985 – 1998Katedra i Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, adiunkt, profesor nadzwyczajny, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1981 – 1985Klinika Kardiochirurgii Szpitala Akademickiego St. Antonius im. A.Wilhelmina Uniwersytetu w Utrechcie, lekarz - stażysta (staż kliniczny w zakresie kardiochirurgii dorosłych i dzieci), Utrecht, Holandia» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1975 – 1980Klinika Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu, asystent, starszy asystent, adiunkt, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1974 – 1975Klinika Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu, lekarz - stażysta (staż podyplomowy), Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.