facebook tweeter youtube

 
Marian Zembala
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):11 457,05 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 196,79 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje PKN Orlen S.A.
L. jednostek:
62
Pełna kwota:5 665,50 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/78

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
16 a 73 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
9 a 18 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/264 części

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dochód:142 801,88 PLN
Uwagi: zarządzanie osobiste

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochorurgów
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016-06-10

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota:10 544,15 PLN
Uwagi: w okresie 01.01.2019-31.08.2019

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w okresie 01.01.2019-31.08.2019

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:68 544,80 PLN
Uwagi: w tym zasiłek chorobowy ZUS; w okresie 01.01.2019-31.08.2019

Opis:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kwota: 328 PLN
Uwagi: w okresie 01.01.2019-31.08.2019

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota:89 529,68 PLN
Uwagi: w tym zasiłek chorobowy ZUS; w okresie 01.01.2019-31.08.2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:28 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:18 000 PLN

Podpis

Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):44 141,11 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 177,90 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje PKN Orlen S.A.
L. jednostek:
62
Pełna kwota:6 705,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/78

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
16 a 73 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
9 a 18 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/264 części

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychód:142 801,88 PLN
Uwagi: zarządzanie osobiste

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochorurgów
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Prezes elekt
Od kiedy:
2016-06-10

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota:17 242,65 PLN

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota:29 728,36 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:125 876,66 PLN

Opis:
z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 360 PLN

Opis:
z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota:16 000 PLN

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 960 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota:39,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:31 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:23 000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 175 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 100 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje PKN Orlen S.A.
L. jednostek:
62
Pełna kwota:6 572 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/78

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
16 a 73 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/252 części

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
9 a 18 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/264 części

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychód:167 438,65 PLN
Uwagi: zarządzanie osobiste

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochorurgów
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016.06.10
Uwagi: Prezydent elekt

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota:80 PLN

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota:29 895,38 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:134 911,86 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota:167 438,65 PLN

Opis:
z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 320 PLN

Opis:
z tytułu umowy zlecenia z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota:38 400 PLN

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Ministerstwa Zdrowia
Kwota: 146,03 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie Opolskim
Kwota:3 089,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:56 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia
Rok produkcji:
2014
Wartość:29 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 799,63 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 101 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje PKN Orlen S.A.
L. jednostek:
62
Pełna kwota:5 288,60 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1.145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/78

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
16 a 73 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
9 a 18 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/264 część

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Uwagi: zawieszona z dniem 17.06.2015 r.
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu praw autorskich od Medical Tribune Polska sp. z o.o.
Kwota:45 PLN

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota:29 429,64 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:104 749,12 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota:132 598,45 PLN

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kwota: 514 PLN

Opis:
z tytułu działalności wykonywanej osobiście z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota:37 340 PLN

Opis:
z Kancelarii Sejmu
Kwota:1 694,64 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota: 200 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich od Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kwota: 364 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich od Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o.
Kwota: 910 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Zdrowia
Kwota:15 523 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: w okresie 1.01.2016 - 31.12.2016

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:64 500 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:5 756,51 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 887,66 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 102,22 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje PKN Orlen S.A.
L. jednostek:
62
Pełna kwota:4 206,70 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: powierzchnia około, wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1.145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/26

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
16 a 73 m2
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/252 część

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
9 a 18 m2
Wartość:1 011,50 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/264 część

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:337 425,42 PLN
Dochód:297 169,43 PLN
Uwagi: zawieszona z dniem 17.06.2015 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota:24 236,56 PLN

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji posła na Sejm RP
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:144 009,15 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota:92 169,15 PLN

Opis:
z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota: 608,00 PLN

Opis:
z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota:11 200,00 PLN

Opis:
z tytułu zatrudnienia / pełnienia funkcji Ministra Zdrowia
Kwota:128 776,90 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich od Medycyna Praktyczna sp. z o. o. sp. k.
Kwota:55,00 PLN

Opis:
darowizna pieniężna od żony z przeznaczeniem na spłatę pożyczki od Polskiej Grupy Medycznej sp. z o. o.
Kwota:964 381,77 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: w okresie 1.01.2015 - 31.12.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:80 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:18 164,26 PLN

Podpis

Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 196,35 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 102,37 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka z domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel w udziale 1/2

Rodzaj:
działka - droga
Powierzchnia działki:
1145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 3/26

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
Dochód:712 716,91 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia funkcji radnego w Sejmiku
Kwota:22 273,85 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Kwota:91 704,68 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
z tytułu zatrudnienia w Śląskim Centrum Chorób Serca
Kwota:76 527,94 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
Z tytułu udziału w Krajowej Radzie Transplantacyjnej
Kwota: 231 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
Z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota:1 000 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
z tytułu umowy zlecenia na prace badawcze Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Kwota:11 809 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji ministra zdrowia
Kwota:46 172,92 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 01.01.2015 - 01.11.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Rok produkcji:
2008
Wartość:80 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa pożyczki pieniężnej z Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku).
Kwota pozostała do spłacenia:951 935,05 PLN

Opis:
Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:20 185,70 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zabrze
Data:
2015-11-01

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marian Zembala
Data i miejsce urodzenia:
1950-02-11 Krzepice
Zatrudnienie:minister zdrowia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 792,86 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 104 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
250 m2
Tytuł prawny:
współwłaściciel
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka zabudowana domkiem letniskowym
Powierzchnia działki:
586 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
588 m2
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel w udziale 1/2

Rodzaj:
działka niezabudowana - droga
Powierzchnia działki:
1145 m2
Wartość:5 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel w udziale 3/26

Rodzaj:
działka zabudowana domem w zabudowie szeregowej
Powierzchnia działki:
170 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel w udziale 1/6

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna praktyka lekarska (zawieszona z dniem 17.06.2015 r)
Dochód:712 716,91 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kwota:75 670 PLN
Brutto/netto:netto
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis:
z tytułu pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Kwota:55 432,10 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
Kwota:13 364,33 PLN
Uwagi: dochody w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca br.

Opis:
Z tytułu członkostwa w Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia
Kwota: 231 PLN
Uwagi: na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Opis:
Z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie prac badawczych z Fundacją Kardiochirurgii
Kwota:10 122 PLN

Opis:
z tytułu współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
ML
Rok produkcji:
2008
Wartość:95 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa pożyczki pieniężnej w Polskiej Grupie Medycznej z siedzibą w Gliwicach na okres 5 lat, oprocentowanie zmienne (aktualnie 5,8% w skali roku). Umowa została zawarta w dniu 28 maja 2013 r.
Cała kwota:3 426 093,72 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:924 994,25 PLN

Opis:
Umowa leasingu Volkswagen Bank Polska, przedmiotem leasingu jest samochód osobowy marki Skoda Fabia, okres leasingu od 25.06.2014 na 36 miesięcy
Kwota pozostała do spłacenia:25 182,33 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zabrze
Data:
2015-06-16

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.