facebook tweeter youtube

 
Michał Dworczyk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • minister członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister - członek Rady Ministrów, szef KPRM

poseł na Sejm RP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,1 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
180
Wartość wszystkich udziałów:18 000 PLN
Uwagi: wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymałem dochodu. Spółka ta jest organizacją non-profit, posiadająca formę spółki prawa handlowego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie KPRM - dochód
Kwota:126 645,86 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:21 628,90 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Panda
Rok produkcji:
2015
Wartość:19 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBank CHF (w 2007 r.)
Cała kwota:216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:69 390,39 CHF

Opis:
linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 96 %

Opis:
karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:2 600 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-10-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister - członek Rady Ministrów

poseł na Sejm RP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,1 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
180
Wartość wszystkich udziałów:18 000 PLN
Uwagi: wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymałem dochodu. Spółka ta to organizacja non-profit, posiadająca formę spółki prawa handlowego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie KPRM - dochód
Kwota:99 392,53 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:19 290,01 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Panda
Rok produkcji:
2015
Wartość:19 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBank CHF (w 2007 r.)
Cała kwota:216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:69 691,51 CHF

Opis:
linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 87%

Opis:
karta kredytowa
Kwota pozostała do spłacenia:2 614 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny/własny żony
Uwagi: obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Rodzice dla Szkoły sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Liczba udziałów:
180
Wartość wszystkich udziałów:18 000 PLN
Uwagi: podano wartość nominalną; wartość udziałów stanowi 0,13% w kapitale zakładowym; z tytułu posiadanych udziałów w/w spółce nie otrzymał dochodu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 728,36 PLN

Opis:
wynagrodzenie KPRM
Kwota:146 447,97 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota:1 500 PLN

Opis:
wynagrodzenie MON
Kwota: 896,23 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBank CHF
Cała kwota:216 573,05 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:72 440 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłaty według stanu na rok 2007

Opis:
linia kredytowa MBank 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 100%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, sekretarz stanu - szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólności majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:23 827,42 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 815,06 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana - 3 455,06 PLN nieopodatkowana -27 360 PLN

Opis:
wynagrodzenie [nieczytelne]
Kwota:166 157,70 PLN

Opis:
dieta z tytułu zasiadania w Radzie Programowej TVP Polonia
Kwota:1 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Sharan
Rok produkcji:
2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBank CHF
Kwota pozostała do spłacenia:75 000 CHF

Opis:
linia kredytowa MBank - 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystana w ok 63%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:140 454,94 PLN

Opis:
dieta
Kwota:5 359,62 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Sharan
Rok produkcji:
2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBank CHF
Cała kwota:300 000 PLN

Opis:
linia kredytowa MBank - 100 000 PLN
Uwagi: wykorzystanie 100%

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
25 m2
Wartość:230 000 PLN
Tytuł prawny:
Majątek odrębny/własny żony
Uwagi: Obecnie pozostaje we wspólnocie majątkowej z żoną
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Funkcje:
Uwagi: złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu w dniu 30 X 2015, wpis do KRS 08.01.2016

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:42 025,94 PLN

Opis:
dieta radnego
Kwota:20 231 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota:201 579,72 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota: 844,81 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:8 571,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Doblo
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Sharan
Rok produkcji:
2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota:300 000 CHF

Opis:
linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:80 000 PLN

Opis:
linia kredytowa PKO BP - 8000 PLN - nie wykorzstana

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Funkcje:
Uwagi: złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu w dniu 30 X 2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
dieta radnego
Kwota:20 231 PLN

Opis:
umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota:141 938,82 PLN

Opis:
dieta
Kwota:5 376,61 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Doblo
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Sharan
Rok produkcji:
2000

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota:300 000 PLN

Opis:
linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:80 000 PLN

Opis:
linia kredytowa PKO BP - 8000 PLN - nie wykorzstana

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Paweł Dworczyk
Data i miejsce urodzenia:
1975-07-22 Warszawa

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
2,8 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014-XX-XX

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta radnego
Kwota:20 231 PLN

Opis:
umowa o pracę, umowa zlecenie
Kwota:141 938,82 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Doblo
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Sharan
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny MBanku
Cała kwota:300 000 PLN

Opis:
linia kredytowa MBanku - 100 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:40 000 PLN

Opis:
linia kredytowa PKO BP - 8 000 PLN - niewykorzstane

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-09-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.