facebook tweeter youtube

 
Michał Dworczyk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • minister członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 05.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przyjęta w dniu 22 lipca 2016 roku uchwała, której byłem inicjatorem i posłem sprawozdawcą, ustanawiająca święto - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest 11 lipca, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku W uchwale przyjętej niemal jednogłośnie 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji, jak i wyraził wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.
2.
Przyjęta w dniu 15 grudnia 2016 roku ustawa, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Jest to polskie państwowe odznaczenie cywilne ustanowione przeznaczone dla cudzoziemców pomagającym osobom narodowości polskiej na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego w latach 1917–1991.
3.
Przyjęta w dniu 13 maja 2016 roku nowelizacja, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, ustawy o Karcie Polaka. Nowelizację Sejm RP przyjął jednogłośnie. Dzięki niej posiadacze Karty Polaka mogą po roku od przyjazdu do Polski otrzymywać obywatelstwo polskie. Oczekując na nie mogą otrzymywać przez 9 miesięcy świadczenie pieniężne.

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. 500 +
2.
Tzw. ustawa dezubekizacyjną obniżającą emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz ich rodzin.
3.
Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych dzięki której wydatki na obronność wzrosną do 2,5 PKB do 2030 roku.

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Uruchomienie programu budowy strzelnic samorządowych w ramach programu – 1 powiat = 1 strzelnica (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Program istotny z punktu widzenia kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
2.
Uruchomienie stałego programu wsparcia dla szkół średnich prowadzących certyfikowane wojskowe klasy mundurowe (poza zmianą wewnętrznych przepisów MON, wymaga zmiany kilku ustaw – m.in. ustawy o broni i amunicji, ustawy prawo oświatowe). Doprowadzenie do utworzenia takich placówek do 2019 w każdym powiecie. Program istotny z punktu widzenia odbudowy rezerw osobowych Polskich Sił Zbrojnych oraz kształtowania postaw proobronnych i patriotycznych.
3.
Weryfikacja nadań po 1944 roku orderu wojennego Virtuti Militari. Odebranie tego najwyższego polskiego wojskowego odznaczenia osobom, które otrzymały go za działania wymierzone w polskie organizacje niepodległościowe, antysowieckie i antykomunistyczne. Przywracanie elementarnej sprawiedliwości, zakończenie rozliczeń z okresem sowieckiej dominacji.

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

A.5. Jeżeli tak, prosimy o krótki opis, w jakiej formie podsumowała Pani/podsumował Pan dotychczasową pracę w Sejmie oraz link do sprawozdania. Jeśli przygotowali je Pani/ Pan w oddzielnym dokumencie, prosimy o przesłanie go na adres 61@art61.pl.
Dwa razy w roku przygotowuje sprawozdanie z pracy poselskiej - w formie pdf rozsyłane do samorządowców i lokalnych mediów, w wersji drukowanej - forma gazety - rozdawane przez moich współpracowników i wolontariuszy.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.