facebook tweeter youtube

 
Janusz Lewandowski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 29.03.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Zniesienie opłat roamingowych, co wpłynęło na szybki i znaczący wzrost liczby połączeń z telefonów komórkowych i transmisji danych podczas podróży po UE.
Sukces 2: Zainicjowanie specjalnego instrumentu finansowego „Prawa i Wartości”, na które czekają organizacje pozarządowe, dzięki któremu możliwe będzie ich wsparcie od roku 2021 bez pośrednictwa rządu.
Największa porażka: Niedokończenie negocjacji nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2021-27 w czasie bieżącej kadencji PE.

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (ponad 50 mln złotych) na pokrycie strat po nawałnicy z sierpnia 2017 roku. Poseł sprawozdawca
2. Wypracowanie i obrona stanowiska Parlamentu w sprawie przyszłej Perspektywy Finansowej 2021-27 – znacznie korzystniejszego dla Polski, niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Poseł sprawozdawca - stały sprawozdawca PE ds. zasobów własnych UE
3. Wypracowanie ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej (FRIBS) – prawdopodobnie największe uproszczenie legislacyjne mijającej kadencji – 10 aktów prawnych zastąpiono jednym. Poseł sprawozdawca

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowanie nad stanem praworządności w Polsce. Wstyd za rządzących.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
  Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Posługiwanie się tylko jednym językiem obcym jest niezbędnym minimum. Do na prawdę skutecznego pełnienia mandatu europosła przydaje się znajomość dwóch lub trzech języków.

A.6.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A.6a. Miejsce na ewentualne uwagi lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie
Jako Posłowie do PE nie odpowiadamy za uśrednienie zarobków i przystosowanie ich do standardów europejskich.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.