facebook tweeter youtube

 
Marcin Krzywkowski

Kwestionariusz — Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Data wypełnienia: 02.05.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Informacje podstawowe

A.1. Dane podstawowe
Imię (imiona):
Marcin
Nazwisko:
Krzywkowski
Data urodzenia (dd.mm.rrrr):
31.05.1989
Miejsce zamieszkania:
Tczew
Miejsce urodzenia:
Tczew

A.2. Wykształcenie
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
 średnie
 wyższe licencjackie/ inżynierskie
wyższe magisterskie

A.3. Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie naukowe itp.)
doktorat z matematyki

A.4. Ostatnio wykonywany zawód 
naukowiec

A.5. Okręg wyborczy wybór z listy
Okręg nr 1 – woj. pomorskie

A.6. Komitet wyborczy  wybór z listy
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 

A.7. Numer na liście wyborczej
7.

B. Dane kontaktowe

B.1. Podstawowe dane kontaktowe
E-mail
marcin.krzywkowski@gmail.com
Strona internetowa
www.krzywkowski.com

B.2. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook
https://www.facebook.com/m.krzywkowski
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCQHMiWhAbuzsXvL2xn6MeFw
Google+
https://plus.google.com/+MarcinKrzywkowski
Twitter
https://twitter.com/mkrzywkowski

C. Informacje o kandydatce/ kandydacie

C.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej – np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji oraz organizacji międzynarodowych, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie doświadczenia we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.
Urodzony 31 maja 1989 roku w Tczewie. Doktor nauk matematycznych. Pracuje jako naukowiec - matematyk i informatyk teoretyczny, a także jako nauczyciel akademicki. Absolwent (w wieku 20 lat) matematyki stosowanej na Politechnice Gdańskiej. W wieku 23 lat obronił doktorat na University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz University of Johannesburg; nadal wykłada także na Politechnice Gdańskiej. Obecnie finalizuje habilitację z nauk matematycznych. Całe życie mierzy siły na zamiary, nie odwrotnie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych o zasięgu międzynarodowym. Biegle włada językiem angielskim, współpracuje z ludźmi z całego świata. Był w kilkudziesięciu krajach na pięciu kontynentach. Opowiada się za wolnością gospodarczą, jest konserwatywny w kwestiach społecznych. Uważa, że konieczny jest powrót do tradycyjnych wartości, w oparciu o które powstała kultura europejska; sprzeciwia się natomiast antywartościom unijnym. Będzie bronił suwerenności Polski. Jest aktywnym szachistą, posiada pierwszą kategorię szachową. Dużo jeździ na rowerze. Jest katolikiem.

G. Materiały

G.1. Fotografia  

G.2. Materiały wyborcze  

* Zobacz, jak na te pytania odpowiedziały ogólnopolskie komitety na Latarnik Wyborczy.

Kwestionariusz współtworzyli: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Tomasz Chmal, Agata Dudek, Federacja Konsumentów, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szansa na Przyszłość, Grupa Zagranica, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych, Koalicja Klimatyczna, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Projekt: Polska, Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Leszek Skiba, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Katarzyna Szajewska, Szkoła Liderów, Urszula Żurek-Kucharska.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.