facebook tweeter youtube

 
Zdzisław Krasnodębski

poseł do Parlamentu Europejskiego
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 264 PLN
Uwagi: stan na dzień 10.06.2019
Środki pieniężne (dewizy):2 394 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
112,12 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

Powierzchnia:
33 m2
Wartość:75 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/3 mieszkania i garażu
Powierzchnia lokalu:
42 m2
Wartość:42 870 PLN

Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie w Bremie (1/4 etatu) za okres 01.01.2019 - 29.03.2019
Kwota:1 733 EUR

Opis:
emerytura od 29.03.2019/miesięcznie
Kwota:2 907,22 EUR

Opis:
uposażenie posła do PE/miesięcznie
Kwota:6 824,85 EUR

Opis:
umowa o dzieło Akademia Ignatianum
Kwota:2 323,72 PLN

Opis:
współpraca Polskie Radio
Kwota:2 912 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-06-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 486,93 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018
Środki pieniężne (dewizy):13 716,10 EUR
Uwagi: stan na dzień 31.12.2018

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
112,12 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

Powierzchnia:
33 m2
Wartość:75 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

Rodzaj:
1/3 mieszkania i garażu
Powierzchnia lokalu:
42 m2
Wartość:42 870 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie w Bremie (1/4 etatu)
Kwota:18 091 EUR
Uwagi: wartość w PLN - 88 628,41 PLN

Opis:
uposażenie posła do PE
Kwota:80 528,04 EUR

Opis:
współpraca Polskie Radio
Kwota:14 400 PLN

Opis:
Prawa autorskie
Kwota:1 996,90

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Kwota pozostała do spłacenia:4 302 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 502,27 PLN
Uwagi: stan na dzień 23.03.2019
Środki pieniężne (dewizy):27 888,89 EUR
Uwagi: stan na dzień 23.03.2019

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
112,12 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

Powierzchnia:
33 m2
Wartość:75 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel z małżonką

Rodzaj:
1/3 mieszkania i garażu
Powierzchnia lokalu:
42 m2
Wartość:42 870 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie w Bremie (1/4 etatu)
Kwota:3 446,24 EUR
Uwagi: za okres 01.01.2019 - 23.03.2019

Opis:
uposażenie posła do PE
Kwota:20 474,55 EUR
Uwagi: za okres 01.01.2019 - 23.03.2019

Opis:
umowa o dzieło Akademia Ignatianum
Kwota:2 323,72 PLN

Opis:
współpraca Polskie Radio
Kwota:1 280 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Kwota pozostała do spłacenia:2 458 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 933 PLN
Środki pieniężne (dewizy):28 637,66 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
prywatne ubezpieczenie rentowe
Pełna kwota:32 000 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
112 m2
Wartość:1 210 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
Uwagi: pisownia oryginalna: "112m12 m2"

Powierzchnia:
33 m2
Wartość:75 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia lokalu:
70 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)

Rodzaj:
1/3 mieszkania i garażu
Wartość:42 870 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z rodzeństwem)
Uwagi: wartość udziału

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie w Bremie (1/4 etatu)
Kwota:17 706,30 EUR

Opis:
uposażenia posła do PE
Kwota:80 037,90 EUR

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 825 PLN

Opis:
współpraca z Polskim Radiem
Kwota:1 920 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Kwota pozostała do spłacenia:10 757,93 EUR

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):
20 209 EUR

22 230 EUR
Uwagi: prywatne ubezpieczenie rentowe

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
130 m2
Wartość domu:370 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie Bremeńskim
Kwota:19 731,59

Opis:
profesura w Akademii Ignatianum
Kwota:13 505 PLN

Opis:
pensja posła do PE
Kwota:78 174,12 EUR

Opis:
prawa autorskie
Kwota:4 737,74 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy Sparkasse Bremen
Kwota pozostała do spłacenia:7 956 EUR

Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Kwota pozostała do spłacenia:14 200 EUR

Opis:
Kredyt konsumpcyjny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:11 600 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):
2 964,81 EUR

21 388 EUR
Uwagi: prywatne ubezpieczenie rentowe

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
130 m2
Wartość domu:300 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom drewniany
Powierzchnia lokalu:
100 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie Bremeńskim
Kwota:15 264,16 EUR

Opis:
profesura na Akademii Ignatianum
Kwota:29 995,20 PLN

Opis:
uposażenie posła do PE
Kwota:97 401,30 EUR

Opis:
prawa autorskie
Kwota:4 039,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy Sparkasse Bremen
Kwota pozostała do spłacenia:11 067,73 EUR

Opis:
kredyt mieszkaniowy Sparkasse Bremen
Kwota pozostała do spłacenia:12 647EUR

Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Kwota pozostała do spłacenia:19 048 EUR

Opis:
Kredyt konsumpcyjny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:21 988 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):21 388 EUR
Uwagi: prywatne ubezpieczenie rentowe

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
130 m2
Wartość domu:270 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom letniskowy
Powierzchnia lokalu:
100 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesor na Uniwersytecie Bremeńskim
Kwota:37 827,78 EUR

Opis:
profesor na Akademia Ignatianum
Kwota:68 408,63 PLN

Opis:
uposażenie posła do PE
Kwota:48 123,18 EUR
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy Sparkasse Bremen
Kwota pozostała do spłacenia:16 430 EUR

Opis:
kredyt mieszkaniowy Sparkasse Bremen
Kwota pozostała do spłacenia:22 410 EUR

Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank
Cała kwota:21 000 EUR

Opis:
Kredyt PKO BP
Cała kwota:30 200 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zdzisław Marek Krasnodębski
Data i miejsce urodzenia:
1953-04-11 Choszczno

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):19 758 EUR
Uwagi: prywatne ubezpieczenie rentowe

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
130 m2
Wartość domu:220 000 EUR
Tytuł prawny:
współwłaściciel (z małżonką)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna, dom letniskowy
Powierzchnia lokalu:
100 m2
Powierzchnia działki:
3035 m2
Wartość:20 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
profesura na Uniwersytecie w Bremie
Kwota:57 968,18 EUR

Opis:
profesor na Akademii Ignatianum
Kwota:86 658,60 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:15 866,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Opel
Model:
Astra Kombi
Rok produkcji:
2002

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt konsumpcyjny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:35 113 PLN

Opis:
kredyt Sparkasse Bremen (dom)
Kwota pozostała do spłacenia:19 435 EUR

Opis:
kredyt Sparkasse Bremen (dom)
Kwota pozostała do spłacenia:27 891 EUR

Opis:
kredyt konsumpcyjny Targo Bank (konsumpcyjny)
Cała kwota:22 000 EUR

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-06-27

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.