facebook tweeter youtube

 
Jarosław Krajewski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Karol Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):175 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 800 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKZE
Pełna kwota:5 000 PLN

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:3 042 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:149 436,36 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 596,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Kadjar
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-05

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Karol Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):175 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 800 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKZE
Pełna kwota:5 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:2 366 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:85 690,40 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Kadjar
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Karol Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):154 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 700 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKZE
Pełna kwota:2 500 PLN

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:3 042 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:149 436,36 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 596,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Kadjar
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:3 880 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:145 970,76 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 333,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Kadjar
Rok produkcji:
2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):142 400 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:4 056 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:139 055,91 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):88 500 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:8 393,76 PLN

Opis:
z tytułu diety radnego m.st. Warszawy
Kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:2 700 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
z tytułu pracy w komisji ds. referendum
Kwota: 115 PLN

Opis:
z tytułu uposażenia poselskiego
Kwota:20 980 PLN

Opis:
z tytułu diety parlamentarnej
Kwota:4 039,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jarosław Krajewski
Data i miejsce urodzenia:
1983-03-09 Warszawa
Zatrudnienie:Biuro Poselskie Mariusza Kamińskiego, dyrektor biura

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):68 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
3/16 spadku
Uwagi: w trakcie postępowania dotyczącego podziału masy spadkowej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu wynagrodzenia, umowa o pracę
Kwota:66 900 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: kwota około

Opis:
z tytułu diety radnego m.st. Warszawy
Kwota:25 350 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:2 028 PLN

Opis:
z tytułu pracy w komisji ds. referendum
Kwota: 115 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.