facebook tweeter youtube

 
Jacek Wilk

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:0,00 PLN
Dochód:0,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta i uposażenie poselskie
Kwota:146 022,99 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa pożyczki, PKO BP SA
Cała kwota:50 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):136 143,75 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota:54 047,06 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:0,00 PLN
Dochód:0,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta i uposażenie poselskie
Kwota:146 022,39 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
umowa pożyczki, PKO BP SA
Cała kwota:50 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):117 180 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki udziałowe w funduszach inwestycyjnych
Pełna kwota:87 268 PLN
Uwagi: kwota około

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:0,00 PLN
Dochód:0,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta i uposażenie poselskie
Kwota:155 236,77 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4 Grand Picasso
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej małżeńskiej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 200 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki udziałowe w funduszu inwestycyjnym
Pełna kwota:73 921 PLN
Uwagi: kwota około

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:0,00 PLN
Dochód:0,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta i uposażenie poselskie
Kwota:164 803,06 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4 Grand Picasso
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):149 367 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki udziałowe w funduszu inwestycyjnym
Pełna kwota:71 186 PLN
Uwagi: kwota około

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:128 920,00 PLN
Dochód:97 888,20 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wykłady przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
Kwota:10 000 PLN
Uwagi: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (tj. w ramach dochodu mojej Kancelarii Adwokackiej), dochód w 2015 r., dochód około

Opis:
dieta i uposażenie poselskie
Kwota:4 978,50 PLN
Uwagi: dochód w 2015 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Rok produkcji:
2007
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4 Grand Picasso
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jacek Wilk
Data i miejsce urodzenia:
1974-08-17 Kocina
Zatrudnienie:Jednoosobowa działalność gospodarcza Indywidualna Kancelaria Adwokacka, właściciel

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):146 314 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki udziałowe w funduszu inwestycyjnym
Pełna kwota:65 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Indywidualna Kancelaria Adwokacka
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wykłady przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
Kwota:10 000 PLN
Uwagi: rocznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
C30
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Patriot
Uwagi: wspólność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Citroen
Model:
C4 Grand Picasso
Uwagi: wspólność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.