facebook tweeter youtube

 
Bartosz Józwiak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Ukończył archeologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też uzyskał doktorat. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Unii Polityki Realnej. Zaangażował się w działalność Ruchu Narodowego, był członkiem rady decyzyjnej RN. Bez powodzenia kandydował w 2006 r. do sejmiku wielkopolskiego, w 2007 do Senatu, w 2009 i 2014 r. do PE. Publicysta gazet (m.in. tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, miesięczników „Liberum Veto” i „Idź pod Prąd”) oraz w internecie (m.in.: korespondent.pl, upr.org.pl, mazowiecki.org.pl). Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisji administracji i spraw wewnętrznych jako wiceprzewodniczący, zasiada również w komisjach: obrony narodowej oraz edukacji, nauki i młodzieży.
Edukacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ; specjalność: Archeologia, rok ukończenia: 2003
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny; specjalność: Archeologia, rok ukończenia: 1997

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 09.08.2019Sejm RP VIII kadencji, Koło Poselskie Unia Polityki Realnej, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis rp.pl

11.04.2019 – 14.05.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, Członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Kresowego w Kraju i za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do ZP NATO, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2018 – 06.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, Przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.02.2018 – 18.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Narodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Żużla, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Bangladeszem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Policji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wojska i Obrony Terytorialnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lwowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Polskiej Szermierki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2017 – 23.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druk nr 1916) oraz komisyjnych projektów ustaw: o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1971) i Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (druk nr 1972), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2017 – 07.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 22.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 1294), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.04.2016 – 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. kontaktów z Kazachstanem, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. współpracy Polsko-Białoruskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Pakistanem, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Katarem, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Eurorealistyczny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Iranu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2016 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2016 – 24.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.12.2015 – 26.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2015 – 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.12.2015 – 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 09.08.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Serwis rmf24.pl

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Konin (37), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 8747» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Konin (37), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 8747 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 10.12.2014Ruch Narodowy, wiceprezes» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Poznań (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy, liczba głosów: 2905 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy (5), liczba głosów: 974 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2014Fundacja Władysława Grabskiego, ekspert» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 19.02.2011Unia Polityki Realnej, prezes» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

09.01.2010 – 18.09.2010Unia Polityki Realnej, członek Rady Głównej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

2010kandydat do Rady Miasta i Gminy Wrześni
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy "Unia Wrześnian" (17), liczba głosów: 29 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.12.2009 – 18.09.2010Unia Polityki Realnej, skarbnik (członek prezydium)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Poznań (7), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej (1), liczba głosów: 3363 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2009Stowarzyszenie Unia Wrześnian, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

2007kandydat na senatora
okręg: Konin (36), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej, liczba głosów: 5648 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2006Unia Polityki Realnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

2006kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
okręg: (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej (11), liczba głosów: 442 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2003Uniwersytet Gdański, Instytut Archeologii, pracownik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1998 – 2000Europejskie Stowarzyszenie Archeologów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Prezesa Unii Polityki Realnej Bartosza Józwiaka

od 1998Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

od 1997Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, członek wspierający» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

od 1997Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki, członek założyciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Bartosza Józwiaka

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.