facebook tweeter youtube

 
Władysław Kosiniak-Kamysz
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • kandydat na prezydenta
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
11 000,00 PLN

5 000,00 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PKOL
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2017-04-22

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krajowe Zrzeszenie LZS z siedzibą w Warszawie, ul. Krzyżanowskiego 46a
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Głównej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)
Kwota:62 441,94 PLN

Opis:
dieta parlamentarna dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)
Kwota:19 791,07 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19791,07 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
z tytułu darowizny od siostry dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)
Kwota:10 000 PLN

Opis:
z tytułu darowizny od rodziców dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)
Kwota:10 000 PLN

Opis:
uposażenie poselskie - dochód w 2018 r.
Kwota:110 574,17 PLN

Opis:
dieta parlamentarna - dochód w 2018 r.
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: nieopodatkowana - 29978,89 PLN opodatkowana - 0 PLN

Opis:
z tytułu sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 części w samochodzie osobowym - dochód w 2018 r.
Kwota:1 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2012
Uwagi: na podstawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Santander Bank - limit do 10 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu udzielony przez mBank
Cała kwota:40 000,00 PLN

Podpis

Data:
2019-11-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
11 000,00 PLN

5 000,00 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krajowe Zrzeszenie LZS z siedzibą w Warszawie, ul. Krzyżanowskiego 46a
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Głównej

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
PKOL
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Od kiedy:
2018-02-23

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:62 441,94 PLN
Uwagi: dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 791,07 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19791,07 PLN opodatkowana: 0,00 PLN dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)

Opis:
z tytułu darowizny od siostry
Kwota:10 000 PLN
Uwagi: dochód osiągnięty w roku 2019 (do końca sierpnia)

Opis:
z tytułu darowizny od rodziców
Kwota:10 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2012
Uwagi: na podstawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Santander Bank - limit do 10 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu udzielony przez mBank
Cała kwota:40 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
13 000,00 PLN

4 700,00 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Krajowe Zrzeszenie LZS z siedzibą w Warszawie, ul. Krzyżanowskiego 46a
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Głównej
Od kiedy:
2017-04-22

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN, opodatkowana: 0,00 pLN dochód w roku 2018

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
z tytułu sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w samochodzie osobowym
Kwota:1 500,00 PLN
Uwagi: dochód w roku 2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2012
Uwagi: na podstawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Santander Bank - limit do 10 000 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu udzielony przez mBank
Cała kwota:40 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000 PLN
Uwagi: kwota około

3 500 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: kwota około, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Komitet Olimpijski
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2017-04-22

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 814,01 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN, opodatkowana: 2454,01 PLN dochód w roku 2017

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:121 003,88 PLN
Uwagi: dochód w roku 2017

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem - na postawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000 PLN
Uwagi: kwota około

3 500 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: kwota około, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Polski Komitet Olimpijski
Rodzaj:
stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2017-04-22

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 814,01 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN, opodatkowana: 2454,01 PLN dochód w roku 2016

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:121 003,88 PLN
Uwagi: dochód w roku 2016

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem - na postawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: kwota około

7 000 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny kwota około

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, własność - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: własność, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: kwota około, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: własność na podstawie umowy sprzedaży i o podział majątku wspólnego

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Kuratorów
Od kiedy:
2015-11-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota:50 874,60 PLN
Uwagi: dochód w roku 2016

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 512,08 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN, opodatkowana: 2152,08 PLN dochód w roku 2016

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:97 151,02 PLN
Uwagi: dochód w roku 2016

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem - na postawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
210 000 PLN
Uwagi: wraz z małżonką, kwota około

6 000 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny majatek osobisty

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, majątek osobisty - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek osobisty, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność udziału 1/2 części
Uwagi: majątek osobisty, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana oraz udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek wspólny z małżonką, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek osobisty, na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Spółka pod firmą "Parster" sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie
Liczba udziałów:
8
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Dochód:7 260 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska udziały nie przekraczają 10% kapitału zakładowego

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 15
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący rady kuratorów

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa najmu mieszkania i garażu
Kwota:15 750 PLN
Uwagi: dochód w roku 2015

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota:149 167,80 PLN
Uwagi: od listopada 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dochód w roku 2015

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane 3846,28 PLN, opodatkowane 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem - na postawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
210 000 PLN
Uwagi: wraz z małżonką

6 000 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny, majątek osobisty

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne, majątek osobisty - na postawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Wartość:26 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek osobisty, na podstawie umowy darowizny i umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 1/2 części
Uwagi: majątek osobisty, na postawie umowy sprzedaży

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
754 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek wspólny z żoną, na postawie umowy sprzedaży, udział w drodze dojazdowej

Rodzaj:
lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: majątek osobisty, na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Spółka pod firmą "Parster" sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie
Liczba udziałów:
8
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Dochód:7 260 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska, udziały nie przekraczają 10% kapitału zakładowego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa najmu mieszkania i garażu
Kwota:1 700 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku ubiegłym za miesiąc

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota:149 167,80 PLN
Uwagi: dochód w 2014 r.

Opis:
zwrot składki na ubezpiecznie zdrowotne ZUS z tytułu usług medycznych świadczonych w latach 2008-2010 od spółki "Ortmed" sp. z o.o. w Krakowie
Kwota:1 654,78 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem - na postawie umowy sprzedaży

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
200 000 PLN
Uwagi: wraz z małżonką

6 000 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny majatek osobisty

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Tytuł prawny:
majątek osobisty

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Tytuł prawny:
udział w 1/2 części - majątek osobisty

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
754 m2
Tytuł prawny:
majątek wspólny z małżonką
Uwagi: udział w drodze dojazdowej

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Tytuł prawny:
majątek osobisty

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Spółka pod firmą "Parster" sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie
Liczba udziałów:
8
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Dochód:3 240 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska udziały nie przekraczają 10% kapitału zakładowego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa najmu mieszkania i garażu
Kwota:1 700 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku ubiegłym za miesiąc

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota:149 167,80 PLN
Uwagi: dochód w 2014 r.

Opis:
zwrot składki na ubezpiecznie zdrowotne ZUS z tytułu usług medycznych świadczonych w latach 2008-2010 od spółki "Ortmed" sp. z o.o. w Krakowie
Kwota:1 654,78 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-03-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz
Data i miejsce urodzenia:
1981-08-10 Kraków
Zatrudnienie:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
190 000 PLN
Uwagi: wraz z małżonką

6 000 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny majatek osobisty

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
86,24 m2
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: mieszkanie hipoteczne
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działki rolne
Powierzchnia działki:
0,2196 ha
Tytuł prawny:
majątek osobisty

Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia działki:
0,16 ha
Tytuł prawny:
udział w 1/2 części - majątek osobisty

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
754 m2
Tytuł prawny:
majątek wspólny z małżonką
Uwagi: udział w drodze dojazdowej

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
25 m2
Tytuł prawny:
majątek osobisty

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Spółka pod firmą "Parster" sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie
Liczba udziałów:
8
Wartość pojedynczego udziału: 500 PLN
Dochód:3 240 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżeńska udziały nie przekraczają 10% kapitału zakładowego

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa najmu mieszkania i garażu
Kwota:1 680 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku ubiegłym za miesiąc

Opis:
umowa o pracę - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kwota:149 167,80 PLN
Uwagi: dochód w 2013 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat 1,9
Rok produkcji:
2003
Uwagi: współwłaściciel w 1/2 części z innym współwłaścicielem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa Deutsche Bank - limit do 10 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-09-22

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.