facebook tweeter youtube

Źródło: www.mielec.pl

 
Daniel Kozdęba
Data śmierci: 2018-02-28

Funkcje pełnione w przeszłości:

prezydent miasta Mielec (data wygaśnięcia mandatu: 2018-02-28)

Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Daniel Witold Kozdęba
Data i miejsce urodzenia:
1976-11-12 Mielec
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Mielcu, Prezydent Miasta Mielca od dnia 09.12.2014

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 455,29 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty
Uwagi: wartość podana: wraz z pozycją podaną w punkcie CZ.A. II 4c - udział w nieruchomości wspólnej
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20 a
Wartość:76 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
miejsce postojowe w garażu podziemnym
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - majątek osobisty
Uwagi: kwota około, wraz z 2/134 udziału w lokalu niemieszkalnym o powierzchni użytkowej z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 213860/653447 części

Rodzaj:
udział w nieruchomości wspólnej
Tytuł prawny:
własność - majątek osobisty
Uwagi: stanowiącej prawo własności działek numer 166/1 o pow. 0,2086 ha, 166/3 o pow. 0,0240 ha, 167/4 o pow. 0,1558 ha, 164/2 o pow. 0,0371 ha, 165/4 o pow. 0,0260 ha oraz części i urządzeń wspólnych budynków wynoszących 6090/653447 części, wartość łączna wraz z mieszkaniem podana w punkcie II.2.a

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód składającego oświadczenie wynikający ze stosunku pracy
Kwota:134 251,52 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2016, małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania nr 1 i miejsca postojowego wobec Deutsche Bank PBC S. A.
Cała kwota:76 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:41 363,48 CHF
Uwagi: w terminie do 2026-11-04

Opis:
kredyt na rachunku bieżącym w BRE Bank
Cała kwota:49 523,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
Mielec
Data:
2017-04-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Daniel Witold Kozdęba
Data i miejsce urodzenia:
1976-11-12 Mielec
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Mielcu, Prezydent Miasta Mielca od dnia 09.12.2014

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty
Uwagi: wartość podana: wraz z pozycją podaną w punkcie CZ.A. II 4c - udział w nieruchomości wspólnej.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
20 a
Wartość:76 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: kwota około

Rodzaj:
Miejsce postojowe w garażu podziemnym
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty
Uwagi: kwota około, wraz z 2/134 udziału w lokalu niemieszkalnym o powierzchni użytkowej z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 213860/653447 części

Rodzaj:
Udział w nieruchomości wspólnej
Tytuł prawny:
własność - majątek osobisty
Uwagi: stanowiącej prawo własności działek numer 166/1 o pow. 0,2086ha, 166/3 o pow. 0,0240ha, 167/4 o pow. 0,1558ha, 164/2 o pow. 0,0371ha, 165/4 o pow. 0,0260ha oraz części i urządzeń wspólnych budynków wynoszących 6090/653447 części, wartość łączna wraz z mieszkaniem podana w punkcie II.2.a

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód składającego oświadczenie wynikający ze stosunku pracy
Kwota:136 906,04 PLN
Uwagi: stan na 31.12.2015, małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania nr 1 i miejsca postojowego wobec Deutsche Bank PBC S.A.
Cała kwota:76 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:45 532,40 CHF
Uwagi: w terminie do 4.11.2026 r.

Opis:
kredyt na rachunku bieżącym w BRE Bank
Cała kwota:5 562,01 PLN

Opis:
kredyt na karcie kredytowej w BRE Bank
Kwota pozostała do spłacenia:10 058,79 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Mielec
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Daniel Witold Kozdęba
Data i miejsce urodzenia:
1976-11-12 Mielec
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Mielca od dnia 09.12.2014 tj. na dzień objęcie stanowiska

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
60 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty
Uwagi: Udział w nieruchomości stanowiącej prawo własności działek numer 166/1 o pow. 0,2086ha, 166/3 o pow. 0,0240ha, 167/4 o pow. 0,1558ha, 164/2 o pow. 0,0371ha, 165/4 o pow 0,0260 ha oraz części i urządzeń wspólnych budynków wynoszący 6090/653447 części
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Dwie działki po 10 arów
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty

Rodzaj:
Miejsce postojowe w garażu podziemnym
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność-majątek osobisty
Uwagi: wraz z 2/134 udziału w lokalu niemieszkalnym o powierzchni użytkowej z którego własnością związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 213860/653447 części

Rodzaj:
Udział w nieruchomości

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu stosunku pracy
Kwota:71 197,88 PLN
Uwagi: stan na 9.12.2014, małżeńska wspólność majątkowa

Opis:
z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego
Kwota:15 810,97 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2003
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z poz. II,2 i miejsca postojowego wobec Deutsche Bank PBC S.A.
Cała kwota:76 500 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:49 662,16 CHF
Uwagi: stan na dzień 9.12.2014

Opis:
kredyt na rachunku bieżącym w BRE Bank na cele bieżące
Cała kwota:11 628,44 PLN

Opis:
kredyt na karcie kredytowej w BRE Bank
Cała kwota:14 424,28 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

Podpis

Miejscowość:
Mielec
Data:
2014-12-29

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.