facebook tweeter youtube

 
Ludomir Handzel

prezydent miasta Nowy Sącz

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ludomir Paweł Handzel
Data i miejsce urodzenia:
1973-06-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:prezydent Nowego Sącza

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):
 287,32 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

1 502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
272 m2
Powierzchnia działki:
12,2 a
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia domu:
115 m2
Powierzchnia działki:
12,2 a
Wartość domu:330 000 PLN
Wartość działki:360 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,9 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia:
72,8 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia:
47,26 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
7,03 ha
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
18 m2
Powierzchnia działki:
0,18 a
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
9,95 a
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów:
1%
Wartość wszystkich udziałów:50 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
366
Wartość pojedynczej akcji:2 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes zarządu
Od kiedy:
08.09.2016
Do kiedy:
21.11.2018

Dochód:
Kwota:38 676,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
wiceprezes zarządu
Od kiedy:
13.07.2011
Do kiedy:
21.11.2018

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Rodzaj:
spółdzielnia
Funkcje:
Od kiedy:
13.09.2016

Dochód:
Kwota:6 300,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:153 375,63 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis:
umowy zlecenia
Kwota:45 783,75 PLN
Uwagi: w w tym dochody ujęte w pkt VIII, współwłasność małżeńska

Opis:
sprzedaż udziałów w spółce
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota:1 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
z tytułu 500+
Kwota:4 500 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
najem
Kwota:13 894 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota:50 000 PLN
Uwagi: własność

Opis:
odsetki od lokat i rachunków
Kwota:6 337,35 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
odsetki od lokat i rachunków
Kwota:0,24 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
likwidacja polisy na życie
Kwota:27 845,32 PLN
Uwagi: własność

Opis:
odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32500 PLN
Kwota:300 000 PLN
Uwagi: własność

Opis:
odsetki od pożyczki udziałowca udzielonej Elfram sp. z o.o. w łącznej wysokości 32500 PLN
Kwota:350 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
sprzedaż nieruchomości
Kwota:150 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
110L
Rok produkcji:
1973
Uwagi: własność
Inne mienie:
Opis:
zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis:
zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota: 621,80 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota:2 656,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300000 PLN oraz 350000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Nowy Sącz
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Ludomir Paweł Handzel
Data i miejsce urodzenia:
1973-06-08 Nowy Sącz
Zatrudnienie:prezydent Nowego Sącza

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):365 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska
Środki pieniężne (dewizy):
 287,3 GBP
Uwagi: współwłasność małżeńska

1 502 USD
Uwagi: współwłasność małżeńska

47,3 EUR
Uwagi: współwłasność małżeńska

70 HUF
Uwagi: współwłasność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie
Pełna kwota:27 845,32 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
272 m2
Powierzchnia działki:
12,2 a
Wartość domu:800 000 PLN
Wartość działki:360 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia domu:
115 m2
Powierzchnia działki:
12,2 a
Wartość domu:330 000 PLN
Wartość działki:360 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,9 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia:
72,8 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności

Powierzchnia:
47,26 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze prawo własności
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
7,03 ha
Wartość:70 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z osobą trzecią 50%

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
18 m2
Powierzchnia działki:
0,18 a
Wartość:30 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
udział w drodze dojazdowej
Powierzchnia działki:
9,95 a
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska oraz współwłasność z osobami trzecimi: 7,57 a - 66,6% 2,38 a - 33,3%

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Liczba udziałów:
1%
Wartość wszystkich udziałów:50 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. w upadłości likwidacyjnej
Liczba akcji:
366
Wartość pojedynczej akcji:2 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Elfarm sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes zarządu
Od kiedy:
08.09.2016
Do kiedy:
21.11.2018

Dochód:
Kwota:30 276,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Przemysłowa Agencja Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
wiceprezes zarządu
Od kiedy:
13.07.2011
Do kiedy:
21.11.2018

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu
Rodzaj:
spółdzielnia
Funkcje:
Od kiedy:
13.09.2016

Dochód:
Kwota:5 670,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:23 030 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
umowy zlecenia
Kwota:10 320 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
sprzedaż udziałów w spółce
Kwota:3 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
wynagrodzenie za cesję praw wynikających z umowy
Kwota:1 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
z tytułu 500+
Kwota:4 500 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
najem
Kwota:10 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
z tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym
Kwota:3 790,39 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
sprzedaż nieruchomości
Kwota:150 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, współwłasność małżeńska

Opis:
darowizna od członka rodziny (I stopień pokrewieństwa)
Kwota:50 000 PLN
Uwagi: za okres 01.01.2018 - 22.11.2018, własność

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
110L
Rok produkcji:
1973
Uwagi: własność
Inne mienie:
Opis:
zegarek Atlantic Worldmaster
Uwagi: własność

Opis:
zegarek Tissot
Uwagi: własność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karty kredytowe, 2 sztuki
Cała kwota:47,94 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
zadłużenie małżonki z z tytułu zaciągniętej pożyczki z ZFŚS
Cała kwota:2 988,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
należność: pożyczka udziałowca udzielona Elfram sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu w wysokości 300000 PLN oraz 350000 PLN, z tego tytułu przysługują odsetki w łącznej wysokości 29080 PLN
Uwagi: odsetki należne na dzień 22.11.2018 r., współwłasność małżeńska

Opis:
należność: sprzedaż udziałów w nieruchomości 170000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis:
należność: z tytułu wypłaty premii w wysokości 124140,88 PLN oraz odsetek ustawowych w wysokości 21428,81 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
Nowy Sącz
Data:
2018-11-22
Uwagi / sprostowania:Prezydent złożył korektę, w której poprawił pozycje dochodów, majątku i należności.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.