facebook tweeter youtube

 
Katarzyna Czochara
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydatka na posłankę
    Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Katarzyna Beata Czochara
Data i miejsce urodzenia:
1969-11-03 Biała
Zatrudnienie:
Publiczne gimnazjum nr 1 w Prudniku

poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):170 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
350 m2
Powierzchnia działki:
11,8 ar
Wartość domu:950 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość działki i domu łącznie
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Powierzchnia:
1,18 ha
Wartość:65 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzierżawa pastwiska
Powierzchnia działki:
1 ha 42a
Tytuł prawny:
dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniona

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 29978,89 PLN nieopodatkowana: 27360,00 PLN

Opis:
dopłata ARiMR za rok 2017
Kwota:1 396,82 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:110 296,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Juke
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP - remont domu
Cała kwota:53 125,66 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Katarzyna Beata Czochara
Data i miejsce urodzenia:
1969-11-03 Biała
Zatrudnienie:
Publiczne gimnazjum nr 1 w Prudniku

poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):170 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
350 m2
Powierzchnia działki:
11,80 a
Wartość domu:950 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość działki i domu łącznie
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Powierzchnia:
1,18 ha
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzierżawa pastwiska
Powierzchnia działki:
1 ha 42a
Tytuł prawny:
dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2702,40 PLN nieopodatkowana:27360,00 PLN

Opis:
dopłata ARiMR za rok 2017
Kwota:1 378,94 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:118 914,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Juke
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny - remont domu
Cała kwota:54 125,66 CHF

Opis:
kredyt w Sejmie na koniec 2017 r.
Kwota pozostała do spłacenia:12 720 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Katarzyna Czochara
Nazwisko panieńskie:
Rzeźnik
Data i miejsce urodzenia:
1969-11-03 Biała
Zatrudnienie:
Publiczne gimnazjum nr 1 w Prudniku

poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):180 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
350 m2
Powierzchnia działki:
11,80 a
Wartość domu:900 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość działki i domu łącznie
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Powierzchnia:
1,18 ha
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzierżawa pastwiska
Powierzchnia działki:
1 ha 42a
Tytuł prawny:
dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
publiczne gimnazjum nr 1 w Prduniku
Kwota: 850,25 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta radnego sejmiku wojewódzkiego
Kwota: 626,21 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:117 712,32 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Juke
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny - remont domu
Cała kwota:67 171,76 CHF

Opis:
kredyt w Sejmie
Cała kwota:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Katarzyna Czochara
Data i miejsce urodzenia:
1969-11-03 Biała
Zatrudnienie:Publiczne gimnazjum nr 1 w Prudniku

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):180 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
350 m2
Powierzchnia działki:
11,80 a
Wartość domu:850 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość działki i domu łącznie
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
zagrodowa hodowla jelenia europejskiego
Powierzchnia:
1,18 ha
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzierżawa pastwiska
Powierzchnia działki:
1 ha 42a
Tytuł prawny:
dzierżawa
Uwagi: ze względu na dzierżawę wartość nieruchomości nie była wyceniana

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
publiczne gimnazjum nr 1
Kwota:31 705,11 PLN

Opis:
dieta radnego sejmiku wojewódzkiego
Kwota:12 533 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:1 834,87 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 1843,87 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:9 781,05 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Juke
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny - remont domu
Cała kwota:71 259,76 CHF

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.