facebook tweeter youtube

 
Robert Iwaszkiewicz

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Parlamentu Europejskiego 8. kadencji, Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

Kwestionariusz — Podsumowanie kadencji Parlamentu Europejskiego 2019
Data wypełnienia: 04.04.2019
Kategorie tematyczne pytań
A. Ankieta MamPrawoWiedziec.pl i Polityka.pl

A.1. Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: powtrzymanie rozpadu grupy politycznej EFDD
Sukces 2: wystąpienie w większości debat o Polsce
Największa porażka: przyjęcie rezolucji przeciwko Polsce

A.2. Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
  Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
1. Zmiany w dyrektywie uderzajace w polskich producentów. Tzw. dyrektywa o nawozach ze znakiem CE na wspolnym rynku. Bylem "shadow" reporterem, brałem udział w trylogu. Doprowadziłem do poprawy zapisów dyrektywy, tak aby były korzystniejsze dla polskich producentów. Chodziło tam głównie o limit kadmu w nawozach.
2. Dyrektywa firearms. Podobnie "shadow" reporter, brałem udział w trylogach, składałem poprawki. Wynegocjowałem poprawę zapisów dzięki czemu dyrektywa jest choć trochę przyjazna dla myśliwych, strzelców sportowych oraz praworządnych obywateli. Jednocześnie nastąpiło poprawienie bezpieczeństwa używania broni- m.in. regularne badania lekarskie posiadaczy broni.
3. Dyrektywa o geoblokowaniu. Składałem poprawki dotyczące zakazu geoblokowania w transporcie oraz inne korzystne dla konsumentów.

A.3. Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Trudne były wszystkie głosowania "blokowe", gdzie oprócz dobrych poprawek występowały również szkodliwe, a głosować należało łącznie.

A.4. Czy Pana/Pani zdaniem umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym jest niezbędna do skutecznego pełnienia mandatu posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Tak, znajomość języka obcego jest niezbędna by skutecznie pełnić mandat.
Nie. Znajomość języka obcego nie jest niezbędnym warunkiem skutecznego pełnienia mandatu, choć bywa przydatna.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

A.5.   5. Poseł lub posłanka do Parlamentu Europejskiego zarabia 6 710 EUR (28 789 zł) netto miesięcznie. W debacie publicznej kwota ta budzi  kontrowersje, zwłaszcza że jest znacznie wyższa niż uposażenie posłów i senatorów parlamentu RP. Jak, z perspektywy doświadczenia pełnienia przez Pana/Panią funkcji posła/posłanki do Parlamentu Europejskiego, ocenia Pan/Pani wysokość zarobków w tej izbie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać mniej niż obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać tyle, co obecnie.
  Posłowie i posłanki do PE powinni zarabiać więcej niż obecnie.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.