facebook tweeter youtube

 
Agata Alina Nosal-Ikonowicz

Kwestionariusz — Samorząd (kandydaci na Prezydenta Warszawy) 2014
Data wypełnienia: 14.11.2014
Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. Informacje podstawowe:
Imię (imiona):
Agata Alina
Nazwisko:
Nosal- Ikonowicz
Data urodzenia (rrrr-mm-dd):
1973-03-04
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Ostatnio wykonywany zawód:
przedsiębiorca
Miejsce zamieszkania:
Warszawa

A.2. Wykształcenie wybór z listy
 podstawowe
 gimnazjalne
 zasadnicze zawodowe
średnie
 wyższe licencjackie/inżynierskie
 wyższe magisterskie

A.3.
 Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
 Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Sprawiedliwości Społecznej - Piotr Ikonowicz
 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka
 Komitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa
 Komitet Wyborczy Wyborców Warszawa Dla Rodziny
 Komitet Wyborczy Partia Zieloni
 Komitet Wyborczy Warszawa Społeczna
 Komitet Wyborczy Inicjatywa Mieszkańców Warszawy
 Komitet Wyborczy Związku Sybiraków
 Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo
 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Bieleckiego

A.4.
E-mail:
agata.nosal-ikonowicz@tlen.pl

A.5. Ewentualne inne elektroniczne formy kontaktu z wyborcami   Prosimy wpisać adres profilu w serwisach społecznościowych lub numeru/ loginu w wypadku komunikatorów.
Facebook:
https://www.facebook.com/agata.nosal.712

A.6. Komitet wyborczy
Adres:
ul. 21 Pułku Piechoty im. Dzieci Warszawy 7/21
Telefon:
603 687 453
E-mail:
zielenie@kr.onet.pl

B. Informacje o kandydatce/ kandydacie

B.1. Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.    Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej.
Przez 4 lata wolontariuszka dyżurująca w telefonie zaufania Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 2003 r. działalność w partii Nowa Lewica oraz Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Od 2006 r. Przewodnicząca stowarzyszenia Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej. A także prowadzenie warsztatów międzykulturowych i antydyskryminacyjnych dla młodzieży. Od 2013 r. członek Zarządu Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Działalność publicystyczna i ekspercka. Jest autorką złożonej do laski marszałkowskiej ustawy o ochronie praw lokatorów i przeciwdziałaniu bezdomności. Aktywność na rzecz równouprawnienia kobiet, socjalnych praw cz łowieka oraz w obronie lokatorów i dłużników. Przez dziesięć lat prowadzenie filii Centrum Psychoterapii BEN.

B.2. Zainteresowania/ hobby
Bieganie, pływanie, prawo.

C. Motywy kandydowania i planowana działalność

C.1. Jaka jest Pani/ Pana motywacja do kandydowania w wyborach samorządowych?
Na co dzień pomagam ludziom walczyć z wykluczeniem społecznym. radzić sobie w sytuacjach kryzysowych związanych ze zbyt niskimi dochodami, zagrożeniem bezdomnością, zadłużeniem. W dużej mierze moja działalność w ramach Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej wyręcza władze samorządową, która zaniedbuje swoje obowiązki w dziedzinie polityki społecznej czy mieszkaniowej. Znając te wady i zaniechania władzy publicznej chcę je naprawiać uczestnicząc w podejmowaniu decyzji i budowie socjalnego, życzliwego ludziom miasta. Uważam, że Warszawę stać na uwolnienie ludzi od ciągłego strachu przed utratą dachu nad głową i niedostatkiem. Wiem jak to zrobić, żeby nie było już w Warszawie eksmisji na bruk, żeby nie oddawano kamienic z lokatorami, żeby Ośrodki Pomocy Społecznej udzielały efektywnej pomocy osobom ubogim, zamiast wypłacać sporadycznie głodowe zasiłki. Chcę Warszawy wolnej od strachu.

C.2. Jakimi kwestiami zamierza się Pani/ Pan przede wszystkim zajmować jako Prezydent m.st. Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Budownictwem komunalnym
2.
Polityką społeczną
3.
Zmiana polityki budżetowej, aby służyła ona zaspokojeniu potrzeb Warszawiaków i Warszawianek, a nie bogaceniu się wąskiej, uprzywilejowanej elity.

C.3. Jakie problemy Warszawy można Pani/ Pana zdaniem rozwiązać Rada m.st. Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Zapewnienie odpowiedniej ilości tanich mieszkań czynszowych umożliwiających młodzieży start życiowy i pozwalających wyeliminować eksmisje na bruk oraz zjawisko bezdomności.
2.
Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, bo wobec wysokich kosztów utrzymania obecne kryterium jest za niskie i pozostawia bez wsparcia wiele np. samotnych matek czy ludzi starszych i schorowanych, którzy samodzielnie nie są w stanie związać końca z końcem.
3.
Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględnią przede wszystkim potrzeby mieszkańców, a nie deweloperów, rodzimego handlu a nie zagranicznych korporacji, tak żeby nie było już możliwe stawianie budynków w miejscach rekreacji, czy otwieranie nowych dyskontów w sąsiedztwie naszych sklepów i osiedli.

C.4. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Obniżę ceny biletów komunikacji miejskiej.
2.
Utworzę fundusz odszkodowawczy celem zadośćuczynienia krzywd jakie ponieśli lokatorzy w wyniku reprywatyzacji.
3.
Utworzę we wszystkich dzielnicach iw Ratuszu specjalne ośrodki doradztwa prawnego dla pokrzywdzonych przez pracodawców, deweloperów, właścicieli kamienic, banków. korporacji, w ramach programu Warszawa po stronie mieszkańców.

C.5. Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym Warszawy? 
Warszawa dysponuje olbrzymim 14-miliardowym budżetem i czas by te pieniądze służyły mieszkańcom a nie niejasnym interesom prywatnym. Trzeba inwestować głównie w podniesienie jakości życia mieszkańców, upowszechnienie centralnego ogrzewania, zapewnienie toalet w mieszkaniach, remonty zrujnowanych kamienic, pomoc społeczna, żłobki i przedszkola. O tym, że jest możliwe podniesienie standardu cywilizacyjnego i socjalnego świadczy choćby fakt, że dysponujemy w Warszawie wyższym dochodem na głowę mieszkańca niż Sztokholm.

C.6. Prosimy o wskazanie, które z poniżej wymienionych polityk miejskich będą dla Pani/ Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji Prezydenta m.st. Warszawy. Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 Edukacja
 Infrastruktura i inwestycje
 Kultura
 Ochrona środowiska
 Ochrona Zdrowia
Pomoc społeczna
Rozwój gospodarczy
 Sport, rekreacja, turystyka
 Transport
 Ustrój m.st. Warszawy
 Wodociągi i gospodarowanie odpadami
 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

Inne (jakie?)

budownictwo komunalne

C.7. Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz m.st. Warszawy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Usprawnienie systemu komunikacji miejskiej

C.8. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz m.st. Warszawy mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Zadłużenie miasta na inwestycje wykonywane po absurdalnie wysokich kosztach i zawsze najważniejsze dla mieszkańców
2.
Miasto godząc się na dzika reprywatyzacje i eksmitując na bruk z mieszkań komunalnych tysiące rodzin przyczyniło się do wzrostu bezdomności
3.
Brak jakiejkolwiek polityki społecznej, brak środków w kasach pomocy społecznej, odwrócenie się plecami do Pragi i uboższej części Warszawiaków

C.9. W jaki sposób zamierza Pani/Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej działalności? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Organizowanie dyżurów
 Prowadzenie strony internetowej
 Prowadzenie bloga
Pisanie artykułów do lokalnych mediów
Udział w spotkaniach z mieszkańcami

Inne (jakie?)

Odwiedzanie losowo wybranych rodzin i dowiadywanie sie u źródła jak oceniają pracę Ratusza i jakie ich potrzeby trzeba jeszcze zaspokoić.

Pytania tematyczne

D.1.   Obecnie Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic. Najmłodsza dzielnica to Wesoła, która została włączona do miasta w 2002 r.  Które z poniższych stwierdzeń najbardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. W l. 2014-2018 nie trzeba dokonywać zmian terytorialnych w graniach Warszawy.
B. Warszawa powinna włączyć do swojego obszaru kolejne gminy.
 C. Warszawa zajmuje rozległe terytorium, należy rozważyć wyłączenie niektórych dzielnic.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.2. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Niezamożna ludność Warszawy jest wypychana z miasta na jego obrzeża ze względu na wysokie ceny w stolicy ( m.in ceny opłat za mieszkanie. Tacy ludzie powinni mieć możliwość korzystania z komunikacji miejskiej (szybkiego i taniego dojazdu do pracy w stolicy) i perspektywę ponownego przyjęcia do grona Warszawiaków.

D.3. Jeśli odpowiedź B: Prosimy wskazać, jakie to gminy.
Chodzi o te gminy położone na obrzeżach Warszawy, których mieszkańcy wyrażą wolę włączenia ich do obszaru stolicy.

D.4.   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Liczba kadencji prezydenta miasta powinna zostać ustawowo ograniczona. tak 
B. Należy zlikwidować rady dzielnic. tak 
C. Ustawowe uprawnienia prezydenta miasta są wystarczające, by prezydent Warszawy był w pełni skuteczny.tak  
D. Ustawowe uprawnienia rady miasta są wystarczające, by rada Warszawy była w pełni skuteczna. tak 

D.5. Jeśli w punkcie D wybrano odpowiedź Nie: Prosimy wskazać, jakie dodatkowe uprawnienia powinna mieć rada miasta.
Rada miasta powinna mieć szersze uprawnienia w sprawie tworzenia miejskich spółek, z których dochody wpływałyby do budżetu miasta i decydowania o tym, które z zadań własnych mają wykonywać spółki miejskie bez potrzeby brania udziału w przetargach. Powinna także mieć prawo do wprowadzania nowych form opodatkowania, np. korporacji ( problem polega na tym, że największe firmy często nie płacą podatku dochodowego -najmniejsza część budżetu miasta to dochody z CIT-u- a korzystają z dużego rynku pracy, rynku konsumentów, rozwiniętej infrastruktury miejskiej).

D.6.   Rada gminy podejmuje decyzje dotyczące: ustroju gminy i jednostek pomocniczych (np. dzielnic, osiedli) organizacji urzędów i instytucji gminnych, mienia gminy, zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. boiska i szkoły, spraw porządkowych związanych z koniecznością ochrony życia, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.  Czy Pani/Pana zdaniem rada gminy powinna podejmować decyzje w wymienionych poniżej sprawach? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam. Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Ograniczenie możliwości grodzenia osiedli.tak    
B. Zasady umieszczania reklamy wielkoformatowej.tak    
C. Godziny obowiązywania ciszy nocnej.  tak  

D.7. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
W/w odpowiedzi- postulaty mają sens tylko w wypadku, gdyby władze miasta miały obowiązek przeprowadzania w tych sprawach szerokich konsultacji społecznych, których rezultaty byłyby ogłaszane w BIP-ie; w innym razie przepisy dot. w/w kwestii mogłyby stać się źródłem korupcji. Np. mogłyby być stanowione pod potrzeby konkretnych firm w sposób korzystny dla ich interesów.

D.8.   Wpływ na funkcjonowanie samorządu mają przepisy, które są uchwalane przez Parlament. Poniżej wymieniliśmy wybrane kwestie, które w publicznej dyskusji są najczęściej podawane jako ograniczające rozwój Warszawy. Prosimy wskazać jedną najpilniejszą z Pani/ Pana punktu widzenia kwestię, którą Parlament powinien rozwiązać w formie ustawowej w trakcie najbliższej kadencji samorządu. Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przepisy prawa pracy dotyczące zasad zatrudniania urzędników
 B. Przepisy dotyczące sposobu naliczania „janosikowego” (wpłaty bogatszych samorządów do budżetu państwa z przeznaczeniem na rozwój biedniejszych gmin)
C. Brak ustawy reprywatyzacyjnej regulującej sprawę dekretu Bieruta
 D. Przepisy dotyczące ładu przestrzennego
 E. Przepisy Karty Nauczyciela
 F. Nie ma takich kwestii, które dotyczą samorządu Warszawy, którymi powinien zając się Parlament.

D.9. Jeśli odpowiedź A-E: Jakie działania podejmie Pani/ Pan w Parlamencie i z kim będzie Pani/ Pan współpracować, żeby doprowadzić do rozwiązania wybranej kwestii?
Już podjęłam współpracę z parlamentarzystami. W Sejmie został złożony mój projekt ustawy o ochronie praw lokatorów i zapobieganiu bezdomności,który rozwiązuje także problemy lokatorów zreprywatyzowanych kamienic. Projekt zakłada, iż w przypadku dokonywania przez miasto zwrotu budynku byłym właścicielom lub ich następcom prawnym warunkiem dokonania takiego zwrotu jest przyznanie mieszkań zamiennych lokatorom. Zapewnienie mieszkania zamiennego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat we współpracy z gminą. Ustawa zakłada także, że osoby, które utraciły mieszkanie z powodu reprywatyzacji przed dniem jej wejścia w życie mają prawo do lokalu zamiennego, jeżeli ich sytuacja mieszkaniowa i materialna uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku reprywatyzacji. Obecnie współpracuję z organizacjami społecznymi i ich związkami,m.in. takimi jak: WRZOS, Kamiliańska Misja Pomocy, Caritas, i wiele innych w sprawie lobbowania w Sejmie na rzecz przyjęcia tej ustawy. Ponadto uważam, że władze m.st. Warszawy powinny utworzyć projekt ustawy dot. wszystkich problemów związanych z reprywatyzacją ( zwracanie boisk, szkół, itd.). Sprawy te powinny być uregulowane w sposób ścisły, nie pozostawiający pola do nadużyć. Począwszy od wyłączenia domniemania zgodności ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym ( m.in ze względu na upływ czasu i niepełną, często wątpliwą dokumentację)i nałożenia na sądy i administrację samorządową obowiązku badania z urzędu, czy nieruchomość jest zwracana właściwej osobie. Powinna być wyłączona możliwość odzyskiwania nieruchomości za pośrednictwem kuratora. Powinna zostać stworzona możliwość uzyskania przez byłych właścicieli odszkodowania w zamian za nieruchomość. To państwo odebrało mienie i to państwo powinno wziąć na siebie ciężar związany z koniecznością zwrotu odebranego mienia. Władze miasta powinny z odpowiednią energią i zaangażowaniem walczyć na forum opinii publicznej o przyjęcie tej ustawy. W ostateczności powinny złożyć projekt, jako ustawę obywatelską.

D.10.   W l. 2011-2012 m.st. Warszawa zapłaciło 415 mln złotych odszkodowań przedwojennym właścicielom, których nieruchomości zostały przejęte przez miasto po zakończeniu II wojny światowej, na mocy tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. Proces zwrotu działek i nieruchomości obejmuje również m.in. likwidację boisk szkolnych i przenoszenie szkół. Poniżej wymieniliśmy propozycje ustawowych rozwiązań problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta. Które z nich Pani/ Pan popiera? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
A. Przyznanie właścicielom i skupującym roszczenia symbolicznych odszkodowań
 B. Zwrot równowartości mienia, bez konieczności zwrotu działki lub nieruchomości
 C. Przyznanie miastu prawa pierwokupu roszczeń
 D. Możliwość zwrotu działki w innych granicach
E. Zaostrzenie zasad weryfikacji spadkobierców właścicieli nieruchomości
F. Wprowadzenie przepisów umożliwiającym miastu weryfikację i podważenie prawa roszczeń osób ubiegających się o odszkodowania lub zwrot nieruchomości
G. Wprowadzenie przepisu, że w przypadku zaginionych osób, które mają więcej niż 100 l. nie stosuje się kuratora (osoba prowadząca sprawę w imieniu właściciela)
H. Spłata roszczeń z budżetu państwa
I. Wprowadzenie planów zagospodarowania przestrzennego zakazujących likwidacji szkół i innych placówek publicznych stojących na działkach objętych roszczeniami
 J. Nie ma potrzeby wprowadzania ustawowych rozwiązań tego problemu
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

całkowite wyłaczenie możliwości prowadzenia takich spraw przez kuratorai

D.11. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Zaznaczyłam odpowiedź A, bo to rozwiązanie byłoby najlepsze z punktu widzenia dobra ogółu (argument z historii wzięty: w II Rzeczpospolitej nie zwracano majątków zarekwirowanych powstańcom przez carat). Mam jednak świadomość, iż przed oczekiwanym wejściem w życie ustawy inni właściciele uzyskali nieruchomości, zatem mógłby się pojawić argument nierównego traktowania. Dlatego najważniejsze jest, żeby weryfikować roszczenia i żeby koszty zwrotu ponosił budżet państwa.

D.12. Jeśli odpowiedź spośród A-I: W jaki sposób, jako Prezydent m.st. Warszawy zamierza Pani/ Pan zabiegać o ustawowe rozwiązania problemu roszczeń wynikających z dekretu Bieruta?
W każdy możliwy.

D.13. Szacuje się, że od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Warszawy płaci podatki poza stolicą. Aby zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Warszawie ratusz wprowadził Kartę Warszawiaka dającą m.in. ulgi na bilety komunikacji miejskiej, do kin i teatrów czy obiektów sportowych. Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy rozwijać działanie Karty Warszawiaka jako skuteczną zachętę do płacenia podatków w Warszawie.
B. Karta Warszawiaka służy podziałowi mieszkańców stolicy na lepszych i gorszych i należy z niej zrezygnować.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.14.   W 2013 r. m.st. Warszawa dysponowało 9303 lokalami użytkowymi. Gospodarowanie miejskim zasobem lokalowym ma wpływ na kierunki rozwoju miasta oraz na charakter poszczególnych dzielnic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Racjonalna polityka lokalowa powinna dążyć do zwiększania wpływów z podatków od prowadzonej działalności, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (banki, apteki).
B. Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców - należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet, jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych lokali.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.15.   Jednym z zadań miasta (gminy) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Miasto powinno zapewnić lokale socjalne i zamienne oraz zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach.  W grudniu 2011 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą zasady wykupu mieszkań komunalnych w stolicy. Nowe regulacje są mniej atrakcyjne dla najemców: dotychczas mieszkańcy mogli wykupić mieszkanie za 10 proc. jego wartości, od 2013 r. muszą zapłacić średnio 50 proc. wartości mieszkania. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Zmniejszenie wysokości ulgi dla lokatorów mieszkań komunalnych, chcących je wykupić i ograniczenie skali sprzedaży mieszkań komunalnych jest racjonale z punktu widzenia miasta. Miasto ponosi koszty utrzymania mieszkań, których jest właścicielem, ale może szybciej reagować na potrzeby mieszkaniowe osób, których nie stać na własne lokum.
B. Koszty utrzymania mieszkań nie są rekompensowane dochodami z czynszu i miasto musi dokładać do posiadanych nieruchomości. Należy przywrócić ulgi i zachęcać lokatorów do wykupu mieszkań, nawet za cenę zmniejszenia puli dostępnych lokali.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.16. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Nie należy się pozbywać majątku, który może w przyszłości służyć następnym pokoleniom. Nie należy obciążać niezamożnych lokatorów kosztami, których potem jako właściciele nie będą w stanie ponieść. Nie należy rozdawać prezentów w postaci mieszkań, bowiem po 5 latach obdarowany może je sprzedać z dużym zyskiem. Niezamożnym właścicielom, którzy zostaną zlicytowani (a tak się dzieje) w wyniku długów miasto będzie musiało w przyszłości zapewnić mieszkania komunalne, co oznacza, że będzie musiało wybudować dla nich nowe lokale.

D.17.   W mijającej kadencji samorządu popularne stały się narzędzia partycypacyjne (np. konsultacje społeczne, budżety obywatelskie), które pozwalają zwiększać udział obywateli w procesie sprawowania władzy. Która z poniższych opinii lepiej odzwierciedla Pani/ Pana poglądy w tej kwestii? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Mieszkańcy miasta mają prawo współdecydować o sprawach dla nich istotnych.
 B. Angażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji jest ważne, ale spowalnia funkcjonowanie miejskiej administracji i może utrudniać realizację pewnych działań, dlatego władze powinny konsultować tylko niektóre kwestie.
 C. Mieszkańcy, wybierając władze samorządowe, oddają głos decyzyjny swoim reprezentantom i nie muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w trakcie kadencji.

D.18.   Jakie Pani/ Pana zdaniem ważne dla mieszkańców Warszawy kwestie powinny stać się przedmiotem publicznej debaty włączającej obywateli (nie tylko ekspertów i działaczy politycznych)? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Sposób dysponowania budżetem miasta
2.
Sposób wykorzystywania wspólnego majątku
3.
Zagospodarowanie przestrzeni

D.19. W jaki sposób zaangażowałaby Pani/ zaangażowałby Pan obywateli w podejmowanie decyzji w wymienionych kwestiach?
Należałoby organizować rzetelne debaty, prowadzić konsultacje społeczne traktując ich wynik w sposób wiążący pod warunkiem, że skutkiem takich decyzji nie byłoby ograniczenie praw człowieka wobec innych, w tym socjalnych praw człowieka. W niektórych sprawach powinno się przeprowadzać referenda. Obywatele powinni wiedzieć na co wydaje się środki budżetowe (bez problemu móc to sprawdzić w szczegółach), wiedzieć jakie umowy, o jakiej wartości i z kim zawarło miasto. Powinien powstać raport ukazujący stopień realizacji poszczególnych zadań własnych miasta.

D.20.   W Warszawie funkcjonuje kilka mechanizmów umożliwiających obywatelom aktywne działanie i wpływanie na kształt miasta oraz społeczności lokalnych. Które z nich zamierza Pani/ Pan wspierać i promować wśród mieszkańców? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
 A. Inicjatywa lokalna
B. Budżet partycypacyjny
C. Konsultacje społeczne
D. Inicjatywa uchwałodawcza
 E. Referendum lokalne
 F. Nie potrzebne są żadne specjalne mechanizmy partycypacji obywatelskiej.
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.21. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W budżecie partycypacyjnym powinny znaleźć się zadania z zakresu polityki społecznej, zdrowotnej, oświatowej, bezpłatnej pomocy prawnej.

D.22.   W 2014 r. mieszkańcy Warszawy po raz pierwszy mogli zgłaszać i wybierać projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na poziomie dzielnic. Kwota środków, którymi mogli łącznie dysponować wynosiła 26 mln zł. Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii: Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 A. Budżet partycypacyjny powinien stać się stałym mechanizmem współdecydowania przez mieszkańców o wydatkowaniu środków z budżetu miasta.
B. Powinno się dążyć do zwiększenia środków przeznaczonych do wydania w ramach budżetu partycypacyjnego.
 C. W ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy powinni móc zgłaszać i głosować na propozycje projektów ogólnomiejskich, które swoim zasięgiem obejmowałyby więcej niż jedną dzielnicę.
 D. Budżet obywatelski to tylko „demokratyczne widziadło”. O wydatkowaniu środków z budżetu, niezależnie od kwoty, decydować powinny osoby kompetentne.
 E. Koszty przygotowania i wprowadzania budżetu partycypacyjnego są na tyle wysokie, że nie ma sensu przeprowadzać tego procesu. Środki potrzebne na jego obsługę lepiej spożytkować w inny sposób.
 F. Budżet partycypacyjny jest procesem, który odwraca uwagę mieszkańców od realnych problemów miasta. Do rozdysponowania mają zaledwie niewielką część budżetu stolicy. Zamiast budżetu partycypacyjnego powinno prowadzić się z mieszkańcami dialog o wydatkowaniu środków publicznych.
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej kwestii.

D.23.   Na poziomie lokalnym istnieją różne formy partycypacji obywatelskiej, w tym organy doradcze, mające na celu wspierać działanie władz i instytucji publicznych. Niektóre z nich mają długą tradycję, jednak zdarza się, że przedstawiciele instytucji publicznych niechętnie z nich korzystają. Którą z poniżej wymienionych form partycypacji należałoby Pani/ Pana zdaniem szczególnie rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu w Warszawie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Przedszkolne i szkolne Rady Rodziców
 B. Rady Osiedli
 C. Samorządy szkolne
 D. Młodzieżowe Rady Dzielnic i Młodzieżową Radę Warszawy
 E. Rady Seniorów
 F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

wszystkie w/w

D.24.   Czy Pani/Pana zdaniem Warszawa jest miastem przyjaznym mieszkańcom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Tak.
B. Nie.
 C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.25. Jeśli odpowiedź NIE: Prosimy uzasadnić, dlaczego.
Warszawa jest miastem dla ogromnych firm i ludzi bogatych. Miasto realizuje te zdania, które ułatwiają funkcjonowanie podmiotom gospodarczym i umilają życie majętnym obywatelom (nawet jeśli niektóre z tych inwestycji są też częściowo korzystne dla mieszkańców, tutaj: komunikacja miejska, która umożliwia sprawny dojazd do pracy, ale jest droga). Miasto nie zaspokaja potrzeb wspólnoty samorządowej, nie kieruje się zapisami ustawy w tej sprawie; im kto mniej majętny, w tym mniejszym stopniu władze się zajmują jego potrzebami. Likwiduje się bazary, rodzimy handel. Nie działa pomoc społeczna. Nie remontuje się budynków komunalnych, nie doprowadza się do mieszkać c.o. i innych instalacji, mieszkania są bez toalet i bez łazienek. Za mało jest żłobków i przedszkoli. W szkołach brakuje bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. I tak można wymieniać.

D.26.   W Warszawie od lat toczy się dyskusja dotycząca ograniczenia ciszy nocnej. Do tej pory nie udało się wypracować rozwiązania w pełni satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. W 2014 r. właściciele klubów, przedstawiciele mieszkańców oraz władz miasta podpisali Kodeks dobrych praktyk, regulujący działalność klubokawiarni. W Kodeksie zapisane jest m.in., że właściciele klubów przestrzegają przepisów dotyczących norm hałasu, monitorują go oraz podejmują działania dostosowania hałasu do prawidłowego poziomu. O większych imprezach kilka dni wcześniej uprzedzają sąsiadów. Wokół klubów ma być czyściej, toalety mają być udostępniane za darmo, i to nie tylko klientom. Do gości klubów mają być skierowane plakaty z prośbą, by uszanować spokój mieszkańców. Dokument nie ma mocy prawnej, a przestrzeganie zaproponowanych w nim zasad jest dobrowolne. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Należy dążyć do prawnego umocowania wspólnie wypracowanych postulatów, tak żeby kara za ich nieprzestrzeganie była jasno określona.
B. Nie da się całkowicie wyeliminować konfliktu między właścicielami klubów a mieszkańcami, ale należy zachęcać obie strony do współdziałania w ramach elastycznego modelu współpracy.
 C. Dzielnice mieszkalne muszą mieć gwarancję ciszy nocnej. Kluby prowadzące działalność po godz. 22.00 powinny zostać przeniesione na obszary z zabudową biurową lub przemysłową.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.27. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Zaznaczyłam odpowiedź B, ale pod warunkiem, że to nie będzie oznaczało, że ludzie utracą prawo do odpoczynku i regeneracji sił po pracy. Z drugiej strony nie chciałabym by Warszawa była po 22.00 pustym miastem. Jednak większe znaczenie w tej kwestii miałoby skrócenie czasu pracy (na co samorząd nie ma wpływu), zwiększenie płac kosztem zysków firm, czyli, że ludzie mieliby pieniądze na to, żeby korzystać z usług lokali gastronomicznych (na co miasto też nie ma bezpośredniego wpływu).

D.28.   Warszawa jest jednym z miast, które należą do organizacji Eurocities. Jej celem jest realizowanie koncepcji tzw. smart city, czyli inteligentnego zarządzania miastem (m.in.: systemy sterowania ruchem, monitoring miejski, ekologiczny transport i energooszczędne oświetlenie). Krytycy tego typu rozwiązań wskazują, że koncepcja smart city opiera się na zbieraniu różnego rodzaju danych o mieszkańcach, a to ogranicza prawa obywateli do prywatności.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Problem ochrony prywatności w kontekście smart cities jest wyolbrzymiony. Warto wprowadzać rozwiązania, które pozwolą na skuteczne zarządzanie miastem, oszczędności i podniesienie jakości życia mieszkańców.
B. Rozwiązania potrzebne do realizacji smart city mogłyby w istotny sposób zagrażać prywatności obywateli. Należy ograniczać gromadzenie danych przez miasto i podmioty komercyjne nawet za cenę braku ułatwień w zarządzaniu usługami publicznymi.

Zdecydowanie A.Raczej A.Zdecydowanie B.Raczej B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.28a. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Ciągłe bycie podglądanym przez jakąś kamerę jest przerażające. Za to ekologia i sensowne sterowanie ruchem jest ok. Trzeba to wszystko wyważyć. Monitoring miejski i jego wprowadzenie jest wynikiem rozwarstwienia dochodowego, które to rozwarstwienie wiąże się ze zwiększaniem się obszarów ubóstwa (tak mówią badania) i związanego z nim wzrostu przestępczości, agresywnych postaw sfrustrowanych ludzi.

D.29.   W wielu polskich miastach, w tym także w Warszawie, trwa dyskusja nad kosztami i celowością utrzymania straży miejskiej oraz zadaniach realizowanych przez tę służbę. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Rada miasta powinna zlikwidować straż miejską (i przeznaczyć więcej środków na dofinansowanie policji, np. na dodatkowe patrole).
 B. W sprawie likwidacji straży miejskiej powinni zadecydować mieszkańcy w referendum.
 C. Nie należy podejmować żadnych działań. Straż miejska jest potrzebna i powinna zostać utrzymana.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.30. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Dość polowań na emerytki z chrzanem i pietruszką na sprzedaż! To nasza wina, że ich emerytury są głodowe ( jako społeczeństwo godzimy się na to nie protestując). To wina władz miasta, że kupców nie stać na wynajem stoiska w drogich halach. Straż miejska, w odróżnieniu od Policji, nie zajmuje się prewencją, tylko wyłącznie polowaniem na potencjalnych płatników mandatów. Dość atmosfery obywatelsko- sąsiedzkiej kontroli i donoszenia na siebie nawzajem. Życzliwość i umiejętności społeczne powinny przyczyniać się do rozwiązywania konfliktów typu: "a ten pan zaparkował na części chodnika".

D.31.   Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Miasto nie powinno angażować się w spory pomiędzy mieszkańcami kamienic, a ich prywatnymi właścicielami.
 B. Miasto powinno angażować się w ochronę lokatorów, mediując w sporach między nimi a prywatnymi właścicielami.
C. Miasto powinno brać odpowiedzialność za lokatorów wyrzucanych z prywatnych kamienic.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.32. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Od wielu lat miasto udaje, że problem nie istnieje. Władza nie szanuje lokatorów, uważa ich za ludzi gorszej kategorii, w odróżnieniu od właścicieli. Uchwala prawo miejscowe, które ma tylko sprawiać wrażenie, że służy ochronie lokatorów. A potem, jeśli to prawo jednak przyznaje komuś jakieś uprawnienie, to dzielnice załatwiają wnioski odmownie, łamiąc prawo (ta sytuacja jest nagminna). Ostatnio okazało się, że rodzina Pani Hanny Gronkiewicz- Waltz jest w gronie beneficjentów dzikiej reprywatyzacji, a także, że wszystkie "bzdury"- jak określali to radni PO- o których mówili przedstawiciele stowarzyszeń lokatorskich okazały się prawdą, po tym, jak Dyrektor Bajko zdecydował się ten fakt ujawnić. Sytuacja jest tragiczna. Ludzie wychodzą z reprywatyzacji z wielotysięcznymi długami, których nigdy nie będą w stanie spłacić. Wielu utraciło dach nad głową. Nikt nie chce powstrzymać czyścicieli kamienic, którzy bezkarnie znęcają się nad lokatorami.

D.33.     Które z wymienionych problemów społecznych uważa Pani/ Pan za najpilniejsze do rozwiązania w Warszawie w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy maksymalnie trzy odpowiedzi.
A. Brak mieszkań komunalnych dla młodych.
 B. Samotność osób starszych.
 C. Brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
 D. Słaba kondycja fizyczna dzieci i młodzieży spowodowana brakiem ruchu i złymi nawykami żywieniowymi.
E. Niewystarczające wsparcie dla rodzin zagrożonych biedą i patologiami.
 F. Trudności w dostępie do pomocy medycznej.
G. Sytuacja lokatorów kamienic zwracanych spadkobiercom.
 H. Trudności w adaptacji dla migrantów zarobkowych do Warszawy.
 I. Brak zaangażowania obywateli w sprawy miasta.
 J. Pogłębianie się różnic w dochodach mieszkańców i jakości życia poszczególnych dzielnic Warszawy.
 K. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.34. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć w celu rozwiązania wskazanych problemów?
Wybieranie pomiędzy: niwelowaniem rozwarstwienia dochodowego, wsparciem dla osób starszych, czy niepełnosprawnych, normalnym funkcjonowaniem pomocy społecznej, a problemami mieszkaniowymi, czy dostępem do służby zdrowia jest bez sensu - wszystkie w/w przeze mnie sprawy są równie ważne i w równym stopniu zaniedbane. Zamierzam wyremontować pustostany i zbudować mieszkania, zatrzymać eksmisje na bruk, nie oddawać kamienic z lokatorami, których nie stać na wynajem mieszkania na wolnym rynku ( tj. nie oddawać przed przydzieleniem mieszkań zamiennych), oszacować potrzeby pomocy społecznej i w ogóle zacząć jej udzielać, podnieść kryterium uprawniające do pomocy społecznej, wybudować przedszkola i żłobki ( co w konsekwencji zmniejszy liczbę osób potrzebujących pomocy społecznej i mieszkaniowej; najbiedniejszymi obywatelami wszakże są dzieci, a to musi mieć związek z brakiem możliwości podjęcia pracy przez oboje rodziców), zwiększyć dostęp do służby zdrowia, wyremontować budynki komunalne, zawrzeć z RWE umowę, która gwarantowałaby dostawy prądu w zimie do mieszkań niezamożnych obywateli, którzy ogrzewają się przy użyciu urządzeń elektrycznych.

D.35.   W Warszawie każdej doby w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych nocuje średnio ok. 1350 osób. Blisko 500 osób przebywa w pustostanach, na działkach, na ulicach, w parkach i innych miejscach niemieszkalnych, również podczas mrozu.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

A. Obecny system pomocy społecznej w Warszawie nie radzi sobie z problemem bezdomności – należy wprowadzić niezbędne reformy.
B. Wyjście z bezdomności powinno zależeć od indywidualnych wysiłków osób bezdomnych – funkcjonujący system pomocy społecznej wobec osób bezdomnych w Warszawie jest wystarczający.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.36. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
Na bezdomnych ludzi w Warszawie wydaje się mniej niż na bezdomne zwierzęta. Mój głos w tej sprawie nie ma calu nawoływania do obcięcia środków na pomoc bezdomnym zwierzętom, tylko pokazuje jak skandalicznie niskie kwoty przeznacza się na pomoc osobom bezdomnym. Najtańszym programem wychodzenia z bezdomności jest program "Najpierw mieszkanie". Tego dowiodły wszelkie prowadzone w tym zakresie próby i doświadczenia( portugalskie, amerykańskie, włoskie). Nie ma żadnej dostępnej oferty dla rodzin, które utraciły dach nad głową ( rodziny te rozdziela się kierując ojca do noclegowni dla mężczyzn, a kobiety z dziećmi do domu samotnej matki). Największym podmiotem eksmitującym a więc produkującym bezdomność jest miasto.

D.37.   Jednym z sposobów wspomagania wychodzenia z bezdomności, są programy oparte na samodzielnym mieszkaniu. W Warszawie osoby bezdomne mają do dyspozycji 50 miejsc w tzw. mieszkaniach treningowych.  Czy tego typu rozwiązania Pani/ Pana zdaniem powinny być: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Realizowane przez miejskie ośrodki pomocy społecznej.
 B. Finansowane przez miasto, ale zlecane organizacjom zajmującym się pomocą bezdomnym.
 C. Finansowane przez miasto, ale zlecane podmiotom prywatnym.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.38. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Jak również zlecane zajmującym się ludźmi bezdomnymi organizacjom pozarządowym.

D.39.   Które z poniższych rozwiązań zamierza Pani/ Pan wprowadzić, żeby ułatwić niepełnosprawnym mieszkańcom dostęp do informacji o swojej działalności? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
 A. Dyżury w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 B. Dyżury z udziałem tłumacza na język migowy.
 C. Strona internetowa dopasowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
 D. Druk materiałów informacyjnych w formie dopasowanej do osób niepełnosprawnych.
 E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Inne (jakie?)

A, B, C i D

D.40. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
(Nie można wybrać wszystkich, które pasują, bo formularz pozwala na zaznaczenie jednej odpowiedzi.)

D.41.   Czy Pani/ Pana zdaniem seniorzy powinni mieć swojego pełnomocnika przy urzędzie miasta, czy Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Powinien zostać powołany pełnomocnik ds. osób starszych.
 B. Rada Seniorów to wystarczający organ dedykowany tej grupie.
 C. Mam inny pomysł na reprezentację seniorów.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.42.   W 2013 r. w Warszawie mieszkało 308,2 tys. seniorów (osób powyżej 65. roku życia). Prognozy demograficzne wskazują, że grupa ta będzie coraz większa. Zapewnienie odpowiedniej opieki seniorom będzie w najbliższym czasie jednym z kluczowych wyzwań dla władz lokalnych. Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pana zdaniem powinny wprowadzać władze Warszawy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. W każdej z dzielnic powinno istnieć jedno duże centrum społeczne kierujące swoje działania do seniorów.
B. Należy dążyć do rozbudowy niewielkich placówek różnego typu adresowanych do seniorów, upowszechnienia instytucji opiekuna społecznego, tak by zmniejszyć odległość do potrzebujących wsparcia osób starszych.
 C. Sieć istniejących dziś instytucji adresowanych do seniorów jest wystarczająca – należy dążyć do poprawienia standardów ich funkcjonowania.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.43.   Na rzecz osób starszych działają różne instytucje.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny być rozwijane przez samorząd w pierwszej kolejności (m.in. poprzez poprawę funkcjonowania istniejących placówek, rozbudowę sieci, dofinansowanie ogólne)?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Uniwersytety Trzeciego Wieku.
 B. Instytucje kultury (m.in. domy kultury).
 C. Kluby Seniora.
D. Ośrodki Opieki Społecznej wraz z mobilnymi opiekunami, Dzienne Domy Pobytu.
 E. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel organizacjom pozarządowym.
 F. Samorząd powinien przekazać środki na ten cel podmiotom prywatnym.
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 H. Nie należy rozwijać sieci, obecna jest wystarczająca.

D.44. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
A także kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, instytucje kultury. Samorząd powinien w efektywny sposób pomagać organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków na działalność z funduszy unijnych i wszelkich innych źródeł. Powinien stworzyć instytucję miejską, która zatrudniałaby pracowników, którzy angażowaliby się, na prośbę organizacji, we wspólne pisanie wniosków, rozliczanie księgowości, itd. Chodzi o to, żeby w ten sposób uzupełniać środki miejskie.

D.45.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 B. Seniorzy w Warszawie powinni mieć możliwość korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich, w zależności od wysokości emerytury/ renty i posiadanych dodatkowych źródeł dochodów.
 C. Seniorzy w Warszawie nie powinni mieć możliwości korzystania z ulg i bezpłatnego dostępu do instytucji miejskich.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.46. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W sumie należałoby sprawdzić, które z rozwiązań A czy B pochłaniałoby mniej środków. Zaznaczyłam A,gdyż uważam, że lepsze są systemy powszechnie dostępne, gdzie nie trzeba zmuszać ludzi do wykazywania się niskimi dochodami, więc jeśli leżałoby to w możliwościach miasta, to lepsze było by to rozwiązania. Szczególnie, że osoby starsze często czułyby się upokorzone koniecznością ujawniania na każdym kroku, że znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli B to w taki sposób, żeby uniknąć stygmatyzacji niezamożnych emerytów.

D.47. Jeśli odpowiedzi A i B: Jakiego typu ulgi lub/i bezpłatne dostępy powinny Pani/ Pana zdaniem być wprowadzone w pierwszej kolejności? Prosimy wybrać trzy odpowiedzi.
A. Dopłaty do czynszu
B. Ulgi w podatkach miejskich (m.in. w podatku od nieruchomości)
 C. Rozszerzenie ulg w komunikacji miejskiej
D. Bezpłatny lub ulgowy wstęp do instytucji kultury (kino, teatr, muzeum)
 E. Bezpłatny lub ulgowy wstęp na zajęcia sportowe
 F. Bezpłatne programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.48.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Miasto powinno finansować lokale komunalne dostosowane do potrzeb najstarszych mieszkańców w tzw. czwartym wieku (powyżej 75 roku życia).

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.49.   Zadania z zakresu edukacji są dotowane z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej. By zrealizować zadania edukacyjne, Warszawa dokłada z własnych środków prawie tyle, ile wynosi wysokość subwencji. W 2013 r. subwencja oświatowa dla Warszawy wyniosła 1,3 mld zł i stanowiła 52 proc. wydatków miasta ten cel. Szkoły i przedszkola poszukują dodatkowych źródeł dochodu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam.Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i zlecać je firmom zewnętrznym (np. administrowanie budynkiem, sprzątanie, ochrona, ogrodnik, utrzymanie placu zabaw i boiska).     
B. Należy dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym: rezygnować z prowadzenia stołówek szkolnych i wprowadzać catering.     
C. Szkoły w jednej dzielnicy powinny dążyć do ograniczania kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i prowadzić wspólną bibliotekę dla kilku placówek.     
D. Kuchnie i stołówki szkolne mogą stanowić źródło dochodów dla placówek oświatowych – mogą prowadzić bar dla osób z zewnątrz lub usługi cateringowe.tak    
E. Należy powołać wspólne biura administracyjne dla kilku szkół lub przedszkoli z okolicy, tak aby zmniejszyć koszty zatrudnienia (np. wspólna dyrekcja, pracownicy administracyjni, księgowość i intendent).tak    

D.50. Według danych GUS liczba miejsc w przedszkolach w Warszawie jest wystarczająca – w 2013 r. stolica dysponowała ponad 61 tys. miejsc na prawie 58 tys. chętnych dzieci. Statystyka nie bierze jednak pod uwagę dzieci niezameldowanych, a mieszkających w Warszawie oraz niedoboru miejsc w dzielnicach zamieszkiwanych przez rodziców z dziećmi, ale bez działających przedszkoli. W rezultacie, miejsc w warszawskich przedszkolach jest za mało w stosunku do potrzeb. Zdaniem niektórych rodziców samorządowe kryteria kwalifikacji do przedszkoli są niesprawiedliwe, a system rekrutacji do przedszkoli jest niesprawny. Poniżej wymieniliśmy niektóre z obowiązujących kryteriów rekrutacji w warszawskich przedszkolach. Które z poniżej wymienionych kryteriów należy Pani/ Pana zdaniem utrzymać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Dziecko mieszkające w odległości 3 km od przedszkola.   
B. Dziecko z alergią pokarmową.tak  
C. Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.tak  
D. Dziecko, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.tak  
E. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola. tak  
F. Dziecko, którego rodzic/ rodzice mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy.   
G. Dochód na członka rodziny.tak  

D.51. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
G - kryterium dochodowe powinno preferować osoby, których nie stać na opłacanie prywatnego przedszkola bez istotnego uszczerbku w zaspokajaniu innych podstawowych potrzeb rodziny ( kryterium powinno zostać opracowane w oparciu o minimum socjalne obliczane dla Warszawy, poprzez porównanie tabeli minimum socjalnego z faktycznymi wydatkami rodziny: na mieszkanie, leczenie i z uwzględnieniem spłat zadłużenia)

D.52.   Jakimi Pani/ Pana zdaniem kryteriami powinny się kierować komisje konkursowe wybierające dyrektorów szkół w Warszawie? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy kwestie.
1.
doświadczeniem i kompetencjami
2.
kandydat musi rozumieć, że w szkole najważniejsza jest przyjazna atmosfera i to, żeby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa ( w tym bezpieczeństwa emocjonalnego), bo zgodnie z badaniami, to ma ogromny wpływ na wyniki w nauce

D.53.   Jednym ze wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy są wyniki z egzaminów po kolejnych etapach edukacji. Uczniowie w 18 dzielnicach osiągają odbiegające od siebie wyniki: na egzaminie po 6. klasie szkoły podstawowej uczniowie z Ursynowa otrzymują 32 pkt., natomiast z Pragi-Płn. - 24 pkt. Egzamin gimnazjalny z matematyki w dzielnicy Włochy uczniowie zdają na poziomie 65 proc., a na Pradze-Północ - 46 proc. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć by wyrównać różnice edukacyjne pomiędzy dzielnicami? Prosimy wskazać i opisać maksymalnie trzy propozycje.
1.
należy utworzyć interdyscyplinarny zespół ds. wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk i wspierać merytorycznie organizacje pozarządowe, które chcą dzieciom pomagać
2.
należy zadbać o szkoły w "gorszych" dzielnicach tak, żeby dzieci czuły się w nich dobrze i lubiły chodzić do szkoły oraz wprowadzić bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
3.
przeznaczyć odpowiednie środki na pomoc społeczną dla rodzin

D.54.   Jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia są działania skierowane do nauczycieli.  Które z wymienionych poniżej sposobów wsparcia pracy nauczycieli mające na celu podniesienie jakości kształcenia w Warszawie powinny być wybrane jako priorytetowe w działaniach samorządu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi. 
A. Stworzenie miejskiego programu kształcenia dla nauczycieli.
 B. Zmiana sposobu wyliczenia dodatków motywacyjnych na promujące najlepszych nauczycieli.
 C. Ocena i premiowanie nauczycieli na podstawie wyników uczniów.
D. Szkolenia dla nauczycieli w celu podnoszenia atrakcyjności prowadzonych zajęć (użycie nowych technologii, prace grupowe, eksperymenty, uczenie w terenie).
 E. Atrakcyjne dodatki dla najlepszych nauczycieli chcących uczyć w tzw. trudniejszych dzielnicach.
 F. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.55.   Jednym z efektów rozwoju miasta jest zachwianie stabilności demograficznej w dzielnicach i zróżnicowanie potrzeb mieszkańców wobec usług publicznych. W "starzejących się" dzielnicach są szkoły, do których chodzi coraz mniej uczniów z rejonu (np. Śródmieście), z kolei na nowych osiedlach (np. na Białołęce) przybywa dzieci, dla których szkół brakuje. Jednym z budzących emocje rozwiązań jest likwidacja szkół w centrum i budowa nowych, w dzielnicach peryferyjnych. Które z poniższych rozwiązań jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Likwidacja szkół w centrum, sprzedaż działek lub zmiana przeznaczenia budynku na dochodowy i budowa nowych szkół w dzielnicach o dużych potrzebach edukacyjnych.
B. Pozostawienie istniejącej sieci szkół i zapewnienie dogodnej komunikacji dla uczniów z dzielnic peryferyjnych oraz budowa minimalnej liczby nowych szkół podstawowych w dzielnicach peryferyjnych.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.56. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie. 
W ogóle wieloletni program poprawy warunków nauczania w szkołach, zmniejszanie liczby uczniów w klasach, a więc też budowa nowych szkół

D.57.   W liczącym blisko 13 mld zł budżecie Warszawy na 2014 r. wydatki na zadania z zakresu kultury wynoszą 334,7 mln zł (w 2013 r. miasto przeznaczyło na ten cel 332 mln zł, 3 proc. budżetu).  Czy Pani/ Pana zdaniem w kolejnych latach środki przeznaczone na kulturę powinny: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Pozostać na tym samym poziomie.
B. Zostać zwiększone.
 C. Zostać zmniejszone.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii.

D.58. Jeśli odpowiedź B: Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem można pozyskać dodatkowe środki na kulturę?
Środki powinny pochodzić z budżetu miasta i w wyniku wsparcia ze strony miasta dla instytucji i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu funduszy, stypendiów z innych niż budżet miasta źródeł.

D.59.   Miasto dysponuje różnymi możliwościami wspierania i rozwijania działalności kulturalnej.  Który z wymienionych poniżej sposobów jest Pani/ Pana zdaniem najbardziej skuteczny? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Regranting – ogłaszanie konkursów dotacyjnych z możliwością zlecania zadań przez organizacje innym organizacjom pozarządowym.
 B. Powierzanie zarządzania instytucjami kultury organizacjom pozarządowym.
 C. Zlecanie zadań (np. organizacji wydarzeń) innym podmiotom (organizacjom pozarządowym, firmom).
 D. Zniżki podatkowe.
 E. Uproszczenie procedur dotowania projektów kulturalnych.
F. Wynajem powierzchni miejskich po preferencyjnych warunkach.
 G. Przyznawanie grantów i stypendiów na działalność artystyczną organizacjom i osobom prywatnym.
 H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.60.   Jakie kryteria Pani/ Pana zdaniem powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu działań kulturalnych przez miasto? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
A. Użyteczność społeczna.
B. Wartość artystyczna.
C. Kryteria ekonomiczne.
 D. Ranga wydarzenia.
 E. Zasięg wydarzenia (liczba odbiorców).
 F. Cykliczność wydarzenia (zachowanie ciągłości).
 G. Żadne z powyższych.
 H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.61.   Co Pani/ Pana zdaniem jest kulturalną wizytówką Warszawy? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Pałac Kultury i Nauki
2.
Konkurs Szopenowski
3.
Łazienki Królewskie

D.62.   Rolą domu kultury w dużym mieście jest przede wszystkim: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Edukacja kulturalna
B. Animacja społeczno-kulturalna (miejsce realizacji amatorskiego ruchu artystycznego i uczestnictwa w zajęciach)
 C. Wspieranie lokalnej aktywności społecznej
 D. Prezentowanie dzieł kultury w miejscach oddalonych od centrum miasta
 E. Tworzenie platformy spotkań lokalnego samorządu z mieszkańcami
 F. Zapewnianie przestrzeni, w której obchodzone są ważne rocznice i święta państwowe
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.63.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Miasto powinno wspierać najprężniejsze prywatne instytucje kultury.
B. Środki publiczne nie powinny być angażowane w prywatne przedsięwzięcia artystyczne.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.64.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?   Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury, nie angażując się w tematy podejmowane przez artystów.
B. Miasto tworzy warunki i finansuje rozwój kultury biorąc odpowiedzialność za tematy podejmowane przez artystów.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.65.   Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy jest najważniejszym wyróżnieniem nadawanym przez Radę m.st. Warszawy. W 2014 r. do grona Honorowych Obywateli m.st. Warszawy dołączyli: Jan Olszewski, Jerzy Owsiak oraz Mieczysław Szostek.  Kto Pani/ Pana zdaniem powinien otrzymać ten tytuł w 2015 r.? Prosimy wskazać maksymalnie trzy osoby.
1.
Stefania Wilczyńska
2.
Evo Morales

D.66.   Warszawa jest najliczniej zamieszkiwanym przez migrantów miastem w Polsce. Szacuje się, że w stolicy miesięcznie mieszka ok. 100 tys. migrantów, przybywających do Warszawy na dłuższy lub krótszy pobyt. Które z poniżej wymienionych funkcjonujących już lub przygotowywanych form wsparcia migrantów Warszawa powinna rozwijać w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
A. Miasto powinno finansować działalność Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (centrum integracji, informacji, wsparcia oraz kultury dla migrantów).
B. Miasto powinno włączać migrantów w życie społeczności lokalnych poprzez zachęcanie ich do udziału w głosowaniu nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego (w 2013 r. w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym wziął udział jeden imigrant).
C. Należy kontynuować działanie miejskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców.
 D. Pomoc i działania na rzecz migrantów powinny być finansowane przez miasto poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych (m.in. na pomoc prawną, integrację, działania kulturalne, wsparcie na rynku pracy i edukację).
E. Integracja społeczna i kulturowa migrantów powinna być prowadzona w szkołach. Warszawa powinna dofinansowywać m.in. zatrudnienie asystentów międzykulturowych wspomagających edukację dzieci migrantów.
F. Miasto powinno prowadzić działania na rzecz przygotowania migrantów do wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez organizowanie lekcji polskiego.
 G. Warszawa nie powinna prowadzić szczególnych działań mających na celu wsparcie migrantów.
 H. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.67.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Imigranci mają pełne prawo do zachowania swojej kultury i tradycji, nawet jeśli są one sprzeczne z wartościami obowiązującymi w Polsce.
B. Imigranci powinni dostosować się do wartości i zasad panujących w Polsce.

Zdecydowanie A.takRaczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.68. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
z zastrzeżeniem, że tradycja nie może ograniczać praw człowieka

D.69.   Obywatele mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady miasta oraz komisjach rady. W statucie Rady m.st. Warszawy nie zapisano jednak szczegółowych regulacji dotyczących zabierania głosu przez obywateli podczas posiedzeń tych ciał.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie się zgadzam.Raczej się zgadzam.Raczej się nie zgadzam.Zdecydowanie się nie zgadzam.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Mieszkańcy powinni mieć możliwość zabierania głosu na sesjach rady miasta w ramach czasu przeznaczonego na dyskusję.tak    
B. Mieszkańcy powinni mieć możliwość przysłuchiwania się obradom poszczególnych komisji i zabierania na nich głosu.     

D.70.   Zgodnie ustawą o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe składane przez radnych są jawne (art. 24h ustawy) i powinny być upubliczniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Upublicznianie oświadczeń majątkowych radnych jest słuszne.

takTakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.71.   Działalność urzędu miasta jest jawna (wyjątki od tej reguły mogą wynikać z ustaw). Większa przejrzystość w zarządzaniu miastem i dostęp do danych publicznych mogą być realizowane m.in. przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Czy byłaby Pani/ byłby Pan za wprowadzeniem następujących rozwiązań? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Zdecydowanie tak.Raczej tak.Raczej nie.Zdecydowanie nie.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Należy uruchomić infolinię/ skrzynkę e-mail umożliwiająca urzędnikom zgłaszanie m.in. nadużyć w gospodarowaniu środkami publicznymi, nieprawidłowego wykonywania zadań, które może powodować zagrożenie dla zdrowia, życia, środowiska naturalnego lub innych dóbr.tak    
B. Należy wprowadzić zasadę publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich umów cywilno-prawnych zawieranych przez urzędy dzielnic i miasta.tak    
C. Do statutu Warszawy należy wprowadzić regulacje ułatwiające radnym dostęp do informacji publicznych.tak    

D.72.   Jak oceniłaby Pani/ oceniłby Pan zachowania wymienione poniżej? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 Nie budzi żadnych zastrzeżeń.Jest akceptowalne, ale mam pewne zastrzeżenia.Nie powinno się tak postępować, ale dopuszczam wyjątki.Jest całkowicie nie do zaakceptowania.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Radna/ radny pomaga znaleźć swojemu krewnemu pracę w jednostce podległej urzędowi miasta/ dzielnicy, w której sprawuje mandat.   tak 
B. Radna/ radny pomaga zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej napisać wniosek o dotację z urzędu miasta/ dzielnicy.   tak 
C. Członek rodziny radnej/ radnego startuje w przetargach ogłaszanych przez urząd miasta/ dzielnicy.   tak 
D. Radna/ radny po objęciu mandatu podejmuje pracę w mazowieckim urzędzie marszałkowskim.   tak 

D.73.   W czerwcu 2014 r. Rada Miasta st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na l. 2014-2042. Poniżej wymieniliśmy nowe i modyfikowane zadania. Które z poniżej wymienionych propozycji uważa Pani/ Pan za priorytetowe w najbliższej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 A. Projekt i budowa kolejnych stacji II linii metra
 B. Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, w tym etap I – odc. od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej
 C. Budowa Trasy Krasińskiego, w tym etap I – odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem
 D. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 E. Budowa Szpitala Południowego
 F. Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy
 G. Rewitalizacja obszaru Pragi oraz Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa
 H. Program rozwoju edukacji
I. Program Rozwoju Budownictwa Społecznego
 J. Dzielnica Wisła
 K. Rozbudowa ul. E. Plater na odc. Al. Jerozolimskie – ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego)
L. Rozwój sieci żłobków
 M. Informatyzacja urzędu
 N. Centra lokalne
O. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
 P. Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia
 R. Modernizacja toru łyżwiarskiego „Stegny”
 S. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.74.   Jaki Pani/ Pana zdaniem rodzaj transportu należy przede wszystkim rozwijać w Warszawie? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Transport samochodowy
B. Transport publiczny - tramwaj
 C. Transport publiczny - autobus
 D. Transport publiczny - metro
 E. Transport rowerowy
 F. Transport pieszy
 G. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.75. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Także metro, ale o wiele taniej niż dotychczas.

D.76.   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Należy zwiększać przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, nawet kosztem ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w centrum miasta.
B. W Warszawie nie należy powiększać stref z zakazem ruchu samochodowego. Ulice w mieście pełnią funkcję tranzytową

Zdecydowanie A.Raczej A.takRaczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.77.   Poniżej przedstawiamy różne rozwiązania z zakresu polityki i infrastruktury transportowej.  Które z nich Pani/ Pana zdaniem powinny zostać potraktowane priorytetowo przez władze Warszawy następnej kadencji? Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 A. Poszerzanie zakorkowanych ulic
 B. Wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem
 C. Wprowadzenie stref zamieszkania i Tempo 30 (ograniczenie prędkości ruchu do 30 km/h)
 D. Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w miejscu przejść podziemnych
 E. Wydzielenie nowych bus-pasów
F. Budowa nowych tras autobusowych i tramwajowych
G. Rozwój wspólnego biletu aglomeracyjnego
 H. Wymiana taboru komunikacji miejskiej
 I. Budowa płatnych parkingów podziemnych w centrum
 J. Budowa parkingów "Parkuj i jedź" w peryferyjnych dzielnicach
 K. Ograniczanie parkowania i skuteczniejsza kontrola w strefie płatnego parkowania
 L. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.78. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W ogóle jednak chodzi o to, żeby było więcej pieniędzy w budżecie miasta na mieszkalnictwo, pomoc społeczną, edukację, służbę zdrowia, kulturę, zatem wydatki na infrastrukturę drogową powinny być ograniczane do tych niezbędnych ze względu na jakość życia mieszkańców

D.79.   W granicach Warszawy zlokalizowanych jest 58 wielkopowierzchniowych centrów handlowych (czyli takich, których powierzchnia jest większa niż 2 tys. m2). Trwa dyskusja na temat zasadności lokalizacji i wydawania zezwoleń na budowę kolejnych w nowych lokalizacjach. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 

A. Należy zezwalać na budowę kolejnych wielkopowierzchniowych centrów handlowych (powstaje więcej miejsc pracy; większe wpływy z tytułu podatku CIT).
B. Należy stawiać na lokalne centra (sklepy, punkty usługowe) i ulice handlowe, a tym samym wspierać drobną przedsiębiorczość i rozwijać centra dzielnic.

Zdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.takZdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.80.   W l. 2014-2020 Warszawa wraz z 32 gminami ościennymi otrzyma unijne dofinansowanie do realizacji wspólnych projektów w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wartość projektów wyniesie 696,1 mln zł, z tego 139,2 mln zł, jako wkład własny, da Warszawa. Obecnie trwają ostatnie negocjacje dotyczące planowania działań. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

Warszawa powinna brać udział, również finansowy, w rozwoju gmin ościennych.

TakNietakNie ma zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.81. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
W ogóle to byłoby dobrze gdyby Warszawa brała udział w rozwoju ościennych gmin; pytanie o rozciągliwość budżetu; teraz trzeba zrobić to na co nas stać biorąc pod uwagę wysokość środków własnych.

D.82.   Miasto, w ramach dostępnych narzędzi prawnych, może częściowo wpływać na estetykę przestrzeni miejskiej. Która z poniższych propozycji Pani/ Pana zdaniem przyniosłaby Warszawie najwięcej korzyści? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Nie powinno być żadnych specjalnych regulacji w tym zakresie.
 B. Regulacje na poziomie miasta powinny być ogólne.
C. Regulacje na poziomie miasta powinny być bardzo szczegółowe i określać wielkość, kolorystykę reklam i szyldów, wyznaczać dozwolone miejsca ich umieszczania itp.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.83.   Według danych Polskiego Związku Działkowców w Warszawie jest 176 ogródków działkowych i 29.340 działek. Działki stanowią ponad 2 proc. powierzchni Warszawy. Większość jest zlokalizowana poza centrum miasta, część z nich obejmuje tereny atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów.  Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?  Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Ogrody działkowe powinny funkcjonować na dotychczasowych zasadach, a ich integralność należy zagwarantować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 B. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone w parki publiczne i w ten sposób służyć wszystkim mieszkańcom.
 C. Ogrody działkowe powinny zostać przekształcone i przeznaczone pod zabudowę (w tym zabudowę mieszkalną) – nie jest właściwie, że w mieście są zamknięte tereny zielone.
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.84.   Które z poniższych działań, mających na celu zagospodarowanie brzegów Wisły i odwrócenie się miasta do rzeki, jest Pani/ Pani zdaniem priorytetowe? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 A. Stworzenie pełnej infrastruktury dla jednostek pływających.
 B. Poszerzenie oferty sportowo-turystyczno-edukacyjnej/rozwój bazy do uprawiania sportów wodnych.
 C. Wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zmniejszenie ryzyka podtopień.
 D. Otwieranie i przystosowanie nowych plaż do potrzeb mieszkańców.
 E. Utrzymanie czystości rzeki i nadbrzeży.
 F. Zakończenie budowy południowej części bulwarów w planowanym terminie - do końca 2020 r.
 G. Lepsze skomunikowanie z centrum miasta (stworzenie specjalnej linii autobusowej).
 H. Rewitalizacja brzegów Wisły w południowych dzielnicach.
I. Zagospodarowanie brzegów Wisły nie jest w tej chwili priorytetowym zadaniem.

D.85.   Każde duże miasto, by zapewnić mieszkańcom dobre warunki do życia, musi radzić sobie z wieloma problemami środowiskowymi, wynikającymi ze zwiększonej presji, jaką duże skupiska ludzi wywierają na środowisko – zużyciem zasobów, zanieczyszczeniem powietrza, wody i ziemi. Jaki zagadnienie związane ze stanem środowiska  jest obecnie najbardziej istotne dla Warszawy? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 A. Zanieczyszczenie powietrza związane z nadmiernym obciążeniem miasta przez ruch samochodowy.
B. Zmniejszanie się powierzchni terenów zielonych w mieście i okolicy, np. w związku z nadmiernym pokrywaniem terenów użytku publicznego kostką lub betonem (znikanie trawników), albo z inwestycjami budowlanymi (nowe osiedla, centra handlowe itp.).
 C. Problemy związane ze śmieciami – mały udział odpadów poddawanych recyklingowi, niski poziom segregacji odpadów przez mieszkańców, dzikie śmietniska, składowiska odpadów itp.
 D. Stan środowiska nie jest obecnie kwestią istotną dla Warszawy.
 E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.86.   Które z wymienionych poniżej zadań powinny zostać zrealizowane jako priorytetowe w nadchodzącej kadencji samorządu? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 TakNieNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
A. Rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej na terenie Warszawy.tak  
B. Poprawa systemu transportu publicznego Warszawy i warunków do poruszania się na terenie Warszawy na rowerze.tak  
C. Wprowadzanie dalszych ograniczeń ruchu samochodowego w centrum miasta.   
D. Poprawa gospodarki odpadami na terenie Warszawy i zwiększenie udziału odpadów poddawanych recyklingowi (zwiększenie zaangażowania warszawiaków w segregację śmieci).tak  
E. Ochrona i rozwój terenów zielonych Warszawy, w celu poprawy jakości powietrza, zapewnienia wzrostu pochłaniania CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.tak  
F. Poprawa efektywności wykorzystania wody – wprowadzenie rozwiązań oszczędzających wodę i edukacja mieszkańców w tym zakresie.tak  
G. Dostosowanie Warszawy do zachodzących zmian klimatu, np. do rosnącej siły i częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych takich jak nagłe i intensywne opady, huraganowe wiatry, susze i fale upałów (zagrażające zdrowiu i życiu dzieci, osób chorych i starszych)   
H. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej.   
I. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   

D.87.   Czy Pani/Pana zdaniem powinna być przywrócona funkcja Naczelnego Architekta Miasta? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
A. Tak – w randze dyrektora Wydziału
 B. Tak – w randze wiceprezydenta miasta
 C. Nie
 D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

D.88.   Pod koniec 2013 r. m.st. Warszawa było właścicielem 85 643 mieszkań i lokali socjalnych. Jednak ten zasób jest niewystarczający - obecnie, w każdej dzielnicy na przyznanie mieszkania czeka kilkaset rodzin. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Władze miast powinny budować nowe mieszkania i wspierać koncepcję miejskich mieszkań na wynajem, nawet jeśli jest to kosztowne.
B. Miasto powinno lepiej gospodarować dotychczasowym zasobem lokalowym, który jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb.

takZdecydowanie A.Raczej A.Raczej B.Zdecydowanie B.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Kwestionariusz współtworzyli: Forum Rozwoju Warszawy, Koalicja Klimatyczna, Marcin Ochmański, SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Tadeusz Rudzki, Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Radosław Brodzik, Moja Polis, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Fundacja Zaczyn.

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Dorota Ewa RybickaKomitet Wyborczy Partia Zieloni1678%
Agata Anna Rull-QuesadaKomitet Wyborczy Partia Zieloni5275%
Beata Barbara NowakKomitet Wyborczy Partia Zieloni5274%
Grzegorz Krzysztof WalkiewiczKomitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka5273%
Maciej KoniecznyKomitet Wyborczy Partia Zieloni5273%
Piotr Robert CiszewskiKomitet Wyborczy Warszawa Społeczna5272%
Bogumił Jarosław KolmasiakKomitet Wyborczy Partia Zieloni5272%
Izabela Dominika ZygmuntKomitet Wyborczy Partia Zieloni5272%
Elżbieta Maria HołoweńkoKomitet Wyborczy Partia Zieloni5271%
Andrzej Tadeusz RozenekKomitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Rozenka5371%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Justyna Magdalena KaimKomitet Wyborczy Warszawska Wspólnota Samorządowa629%
Piotr DerdejKomitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4937%
Grzegorz CichowskiKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke5041%
Piotr Marcin JaworskiKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP5243%
Paweł Jakub MiszczukKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke5143%
Marek BoćkowskiKomitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność1544%
Zbigniew Sławomir WieczorekKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP5044%
Michał Paweł KwiecieńKomitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP5244%
Przemysław Janusz WiplerKomitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke4047%
Józef Franciszek BednarekKomitet Wyborczy Wyborców Współpraca i Partnerstwo5148%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.