facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Mieszkowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):-13 000,00 PLN
Uwagi: debet

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
As-Bud sp. z o.o. Wrocław
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2001-09-26
Do kiedy:
2018-06-12

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:136 320,91 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 895,38 PLN

Opis:
honorarium - Ossolineum
Kwota: 150,00 PLN

Opis:
honorarium - Teatr Capitol, Rada Artystyczna
Kwota:3 251,20 PLN

Opis:
honorarium - Ośrodek Kultury i Sztuki, redakcja Notatnik Teatraum
Kwota:49 500,00 PLN

Opis:
honorarium - TVP Rada Programowa
Kwota:1 690,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V60
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt samochodowy w mBank
Kwota pozostała do spłacenia:87 537,56 PLN

Opis:
Bank Pekao SA - debet
Cała kwota:13 000,00 PLN

Podpis

Data:
2019-10-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł na Sejm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):-12 953,43 PLN
Uwagi: debet stan konta na dzień 31.08.2019

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 707,56 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 19707,56 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:71 794,80 PLN

Opis:
honorarium - TVP Rada Programowa
Kwota:2 028,00 PLN

Opis:
honorarium - Rada Programowa, Teatr Capitol
Kwota:2 570,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V60
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kancelaria Sejmu
Kwota pozostała do spłacenia:5 050,00 PLN

Opis:
kredyt samochodowy w mBank
Kwota pozostała do spłacenia:88 681,68 PLN

Opis:
Bank Pekao SA - debet
Cała kwota:12 953,43 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 093,41 PLN
Uwagi: debet

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
AS Bud sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2001-09-26
Do kiedy:
2018-06-12

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 895,38 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:136 320,91 PLN

Opis:
honorarium - Rada Artystyczna, Teatr Capitol
Kwota:3 521,20 PLN

Opis:
honorarium - Ośrodek Kultury i Sztuki, redagowanie pisma
Kwota:4 950,00 PLN

Opis:
honorarium - Rada Programowa TVP
Kwota:1 690,00 PLN

Opis:
honorarium - Ossolineum
Kwota: 150,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V60
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kancelaria Sejmu
Cała kwota:25 000,00 PLN

Opis:
kredyt samochodowy w mBank
Kwota pozostała do spłacenia:97 617,86 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:poseł na Sejm VIII kadencji, Kancelaria Sejmu

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
AS Bud sp. z o.o. ul. Karola Marksa 6-10 Wrocław
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2001-09-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:30 170,10 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana -27360,00 PLN opodatkowana -2810,10 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:139 812,91 PLN

Opis:
Honorarium (Rada Programowa - Teatr Capitol)
Kwota:5 212,80 PLN

Opis:
Honorarium (Notatnik Teatralny - red. nacz.)
Kwota:2 500 PLN

Opis:
Honorarium (Rada Programowa TVP)
Kwota:2 028,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V60
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
sprzęt Audio-Video Credit Agricole Bank Polska SA, rozłożony na 20 lat
Cała kwota:13 347 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:12 679 PLN

Opis:
kredyt samochodowy w mBank rozłożony na 102 raty
Cała kwota:126 989,30 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:77 873,76 PLN

Opis:
stan konta - 31.12.2017 debet
Kwota pozostała do spłacenia:13 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Teatr Polski - dyrektor teatru (Wrocław)
Kwota:93 378,49 PLN

Opis:
umowa o pracę - kancelaria Sejmu (poseł)
Kwota:56 085,55 PLN
Uwagi: w tym dieta parlamentarna: 29429,64 PLN w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2069,64 PLN

Opis:
Teatr Capitol Muzyczny
Kwota:4 000 PLN

Opis:
Ośrodek Kultury i Sztuki
Kwota:3 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
V60
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt samochodowy wobec mBank
Kwota pozostała do spłacenia:126 989,30 PLN
Uwagi: spłata w 102 równych ratach miesięcznych

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:Teatr Polski we Wrocławiu, Dyrektor Teatru

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Teatr Polski - dyrektor teatru
Kwota:121 065 PLN

Opis:
poseł na Sejm
Kwota:1 953,81 PLN

Opis:
Ośrodek kultury i sztuki - redaktor naczelny
Kwota:7 000 PLN

Opis:
Teatr Capitol - członek rady artystycznej
Kwota:3 200 PLN

Opis:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Kwota: 476,10 PLN

Opis:
Teatr Powszechny w Łodzi
Kwota: 750 PLN

Opis:
poseł na Sejm - dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 PLN i opodatkowana - 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Mieszkowski
Data i miejsce urodzenia:
1956-05-19 Głogów
Zatrudnienie:Teatr Polski we Wrocławiu, Dyrektor Teatu Polskiego we Wrocławiu

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę
Kwota:70 337,30 PLN

Opis:
Umowa o dzieło
Kwota:1 284,00 PLN

Opis:
Umowa o dzieło
Kwota:3 424,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
Samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Passat
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.