facebook tweeter youtube

 
Joanna Augustynowska

posłanka
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Ekonomistka, specjalistka z zakresu prawa pracy, ukończyła zarządzanie w Wyższej Szkole Handlowej, Wykładała w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor”. W l. 2010-2013 była wspólniczka w firmie Fuber prowadzącej działalność teleinformatyczną. Do 2015 r. prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą: ChaberConsulting. Posłanka od 2015 (VIII kadencja). Od 2015 r. do kwietnia 2017 r. była członkiem Nowoczesnej, pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zarządu regionu dolnośląskiego. Pracuje w komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji ds. Unii Europejskiej.
Edukacja
Wyższa Szkoła Handlowa, Wydział Zarządzania; specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem, rok ukończenia: 2005

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół - Zerwij z plastikiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Lotników Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2017 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Gazeta Wyborcza.pl


Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Mediów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2016 – 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Szwedzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2016 – 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Singapurska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 16.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 16.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2016 – 10.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.12.2015 – 07.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.11.2015 – 08.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 20.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 12.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 9989» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Wrocław (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 9989 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015 – 11.04.2017Nowoczesna, Zarząd Regionu Dolnośląskiego, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej na Dolnym Śląsku

2015 – 11.04.2017Nowoczesna, członek» źródło

Źródło

Strona Facebook Joanny Augustynowskiej

2013 – 2015ChaberConsulting, właściciel, Głogów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2012 – 2013Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor, wykładowca, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

24.06.2010 – 01.03.2013„Fuber - J. Augustynowska, M. Fuławka” sp. j. (podmiot wykreślony z KRS), wspólnik, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2010Urząd Gminy Długołęka, specjalista ds. promocji i współpracy z zagranicą» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2008 – 2010Money.pl sp. z o.o., specjalista ds. personalnych» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2006 – 2008Grupa Kapitałowa Inf Holdings sp. z o.o., specjalista ds. kadr i płac» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2005 – 2006Grupa Kapitałowa Inf Holdings sp. z o.o., specjalista ds. administracyjnych i finansowych» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2003Grupa Kapitałowa Inf Holdings sp. z o.o., Zarząd, asystent pełnomocny» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2003 – 2005Grupa Kapitałowa Inf Holdings sp. z o.o., Zarząd, asystentka» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1997Województwo Legnickie, rzecznik praw ucznia» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1996 – 1997Sejmik Uczniowski Województwa Legnickiego, parlamentarzystka» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.