facebook tweeter youtube

 
Paweł Skutecki

poseł
Klub Poselski Kukiz'15

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziennikarz, specjalista public relations. W l. 2008-2012 członek UPR. Pracował jako rzecznik prasowy w instytucjach rządowych, samorządowych i spółkach komercyjnych. Prowadził własną działalność gospodarczą, także w Wielkiej Brytanii. W 2011 r. zasiadał w zarządzie spółki Eudemos. Od października 2017 r. członek zgromadzenia fundatorów Fundacji Będziem Polakami. W wyborach samorządowych w 2018 r. bez powodzenia kandydował na prezydenta Bydgoszczy. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: łączności z Polakami za granicą; zdrowia.
Edukacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny; specjalność: Filologia Polska, rok ukończenia: 2002

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Bydgoszcz (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (6), liczba głosów: 1571 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.02.2019 – 24.04.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3176), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.01.2019 – 19.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (druk nr 3106), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz współpracy polsko - syryjskiej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny - Polska wodorowa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Arabia Saudyjska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Libańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2018 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. polskiego zielarstwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2018kandydat na prezydenta Bydgoszczy
okręg: Bydgoszcz, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15, liczba głosów: 4914 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2017Fundacja Będziem Polakami, członek zgromadzenia fundatorów, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 12.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania wymiany gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Rzeczpospolita Polską i Republiką Korei, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Przedsiębiorców i Podatników, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolników i Producentów Żywności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2016 – 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2016 – 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. kontaktów z Bangladeszem, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy", wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko-Pomorskiego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2016 – 21.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko-Pomorskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2016 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2016 – 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Poselski Zespół ds. Przemysłu Kosmicznego i Eksploracji Kosmosu, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2016 – 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2016 – 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2016 – 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 17.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 07.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" (7), liczba głosów: 11089» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" (7), liczba głosów: 11089 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2013 – 2014Paradise Foods, production operative, Gateshead, UK» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2012 – 2013własna działalność gospodarcza (firma usługowa), właściciel, Gateshead, Wielka Brytania» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2012tygodnik "Ilustrowany Kurier Polski", Eudemos sp. z o.o., redaktor naczelny, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2011kandydat na posła
okręg: Bydgoszcz (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke (9), liczba głosów: 215 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.05.2011 – 13.03.2013Eudemos sp. z o.o., wiceprezes Zarządu, wspólnik, redaktor naczelny, Bydgoszcz» źródło

Źródła

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2010 – 2011Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" sp. z o.o., rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Bydgoszcz (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej (1), liczba głosów: 228 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiUnia Polityki Realnej, rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Skuteckiego

brak informacjipracownik fizyczny, Wielka Brytania» źródło

Źródło

Oficjalna strona Pawła Skuteckiego

2008 – 2012Unia Polityki Realnej, członek, rzecznik prasowy» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2008Kujawsko-Pomorski Urzęd Wojewódzki, kierownik oddziału kultury i dziedzictwa narodowego, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Archiwalna strona KW UPR

2006 – 2008Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, rzecznik prasowy wojewody, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Archiwalna strona KW UPR

2004 – 2010P.S. Consulting, właściciel, Bydgoszcz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2003 – 2006Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, p.o. rzecznika prasowy, członek biura prasowego, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Pawła Skuteckiego


Archiwalna strona KW UPR

2001 – 2003Czasopismo "Ilustrowany Kurier Polski” , dziennikarz, szef działu miejskiego, Bydgoszcz» źródło

Źródła

Oficjalna strona Pawła Skuteckiego


Archiwalna strona KW UPR

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.