facebook tweeter youtube

 
Paweł Skutecki

poseł
Klub Poselski Kukiz'15

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Juliusz Skutecki
Data i miejsce urodzenia:
1975-02-26 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
62,4 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
36,53 m2
Wartość:293 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta
Uwagi: własność na podstawie umowy ustanowienia renty za wynagrodzeniem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:106 889,84 PLN

Opis:
dieta parlamentarna (nieopodatkowana)
Kwota:29 060,28 PLN

Opis:
dieta parlamentarna (opodatkowana)
Kwota:0 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
SAAB
Model:
9-3 Linear
Rok produkcji:
2009
Wartość:23 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Juliusz Skutecki
Data i miejsce urodzenia:
1975-02-26 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
62,4 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 578,48 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 728,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
SAAB
Model:
9-5
Rok produkcji:
2000
Wartość:5 000 PLN
Uwagi: wartość około
Inne mienie:
Opis:
domek letniskowy
Wartość:25 000 PLN
Uwagi: wartość około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-07

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Juliusz
Nazwisko panieńskie:
Skutecki
Data i miejsce urodzenia:
1975-02-26 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 100 USD

10 000 LBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
62,4 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 383,38 PLN

Opis:
dieta poselska (komisje)
Kwota:2 172,07 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
SAAB
Model:
9-5
Rok produkcji:
2000
Wartość:6 500 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kancelaria Sejmu
Cała kwota:11 220 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-05

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Juliusz
Nazwisko panieńskie:
Skutecki
Data i miejsce urodzenia:
1975-02-26 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):8 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 100 USD

10 000 LBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
62,4 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta
Uwagi: kwota około

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Abelard LTD - 100% udziałów - 1 GBP
Uwagi: spółka jest zarejestrowana i nie prowadzi działalności

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Abelard Limited
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
2015-05-01
Uwagi: spółka nie prowadzi działalności

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowy zlecenie na łączną kwotę
Kwota:4 393,08 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana 193,08 PLN nieopodatkowana 3846,28 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
SAAB
Model:
9-5
Rok produkcji:
2000
Wartość:6 500 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
25/04/2014 wyrokiem sądu Newcastle Upon Tyne County Court ogłosiłem upadłość. W marcu 2015 roku tenże sąd zwolnił mnie z bankructwa i wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Juliusz
Nazwisko panieńskie:
Skutecki
Data i miejsce urodzenia:
1975-02-26 Bydgoszcz
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):3 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 100 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
62,4 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, księga wieczysta

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Abelard Limited - 100% udziałów - 1 GBP
Uwagi: spółka jest zgłoszona w 05/2015 i nie prowadzi działalności

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Abelard Limited
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Uwagi: spółka nie prowadzi działalności

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowy zlecenie na łączną kwotę
Kwota:4 200 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: w marcu 2015 wróciłem z emigracji do Wielkiej Brytanii od tego czasu żyłem z oszczędności

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
25/02/2014 wyrokiem sądu Newcastle Upon Tyne County Court ogłosiłem upadłość. W marcu 2015 roku tenże sąd zwolnił mnie z bankructwa i wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.