facebook tweeter youtube

 
Joanna Borowiak
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydatka na posłankę
    Prawo i Sprawiedliwość
Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy. Członkini partii i KP PiS. Nauczycielka akademicka, adiunkt Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W l. 2006-2015 radna Włocławka, od 2014 r. do wygaśnięcia kadencji wiceprzewodnicząca rady. Członkini PiS. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; polityki senioralnej oraz komisji polityki społecznej i rodziny.
Edukacja
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ; specjalność: Relacje międzynarodowe i dyplomacja, rok ukończenia: 2018
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiczny; specjalność: Wychowanie muzyczne, rok ukończenia: 1993
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ; specjalność: Organizacja i zarzadzanie oświatą, rok ukończenia: 2007
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ; specjalność: Pedagogika, rok ukończenia: 2005
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ; specjalność: Pedagogika zdolności i twórczości, rok ukończenia: 2001

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
2019kandydat na posła
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (2), liczba głosów: 15200 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 19.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Bydgoszcz (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 17365 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.07.2018 – 11.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 22.11.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2017 – 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2016 – 14.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Regionu Kujawsko-Pomorskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Lotnictwa, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Rozwoju Radomia i Ziemi Radomskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8292» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Toruń (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8292 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014 – 11.2015Rada Miasta Włocławka, wiceprzewodnicząca Rady, Włocławek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Rady Miasta Włocławka

2014 – 11.2015Rada Miasta Włocławka, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła), Włocławek
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 1517» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 1517 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 210 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2014Rada Miasta Włocławka, radny, Włocławek
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1072» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 1072 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Miasta Włocławka, radny, Włocławek
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 640» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 640 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2006Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

brak informacjiGimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku, nauczyciel przedmiotów artystycznych» źródło

Źródło

Portal Samorządowy

brak informacjiGimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku, dyrygent chóru» źródło

Źródło

Portal Samorządowy

brak informacjiKujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej WSHE), wykładowca akademicki, Włocławek» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.