facebook tweeter youtube

 
Paweł Szramka
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):6 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50000 PLN)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,54 m2
Wartość:226 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: (w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN)

Opis:
uposażenie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
przychód z najmu mieszkania
Kwota:13 180,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
C Klasa
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP
Cała kwota:180 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,54 m2
Wartość:226 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: (w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN)

Opis:
uposażenie
Kwota:63 243,60 PLN

Opis:
przychód z najmu mieszkania
Kwota:10 300 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
C Klasa
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP
Cała kwota:180 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,54
Wartość:226 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: (w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN)

Opis:
uposażenie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
przychód z najmu mieszkania
Kwota:13 180,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w kwocie w Banku PKO BP
Cała kwota:180 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:31 621,36 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:118 914,60 PLN

Opis:
konwersja
Kwota:2 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 429,64 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:116 383,38 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Audi
Model:
A6
Rok produkcji:
2004

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka udzielona z funduszu świadczeń socjalnych kancelarii sejmu
Cała kwota:12 625 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 400 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
JW 3537
Kwota:37 610,70 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: wynagrodzenie + dodatki

Opis:
JW 3537
Kwota:4 950 PLN
Uwagi: dodatek mieszkaniowy

Opis:
Sejm - dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: 3846,27 PLN nieopodatkowana 193,08 PLN opodatkowana

Opis:
Sejm - uposażenie
Kwota:19 562,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2005

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Szramka
Data i miejsce urodzenia:
1989-06-18 Brodnica
Zatrudnienie:JW 3937 Czwartaków 1, 87-300 Brodnica, kierowca - elektromechanik (starszy szeregowy)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 300 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Wartość domu:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłaściciel 1/6
Uwagi: (1/6 = 50 000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie + dodatki
Kwota:37 610,70 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dodatek mieszkaniowy
Kwota:4 950 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia
Rok produkcji:
2005

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.