facebook tweeter youtube

 
Jakub Banaszek

prezydent miasta Chełm

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jakub Michał Banaszek
Data i miejsce urodzenia:
1991-06-24 Chełm
Zatrudnienie:prezydent miasta Chełm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):65 655,38 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji
Środki pieniężne (dewizy):
6 482,28 EUR

 180 GBP

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód za 2018 (PIT 37)
Kwota:129 693,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord 2008
Uwagi: współwłasność 1/2

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jakub Michał Banaszek
Data i miejsce urodzenia:
1991-06-24 Chełm
Zatrudnienie:prezydent miasta Chełm

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):52 424,03 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji
Środki pieniężne (dewizy):
6 482,62 EUR

 180 GBP

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kwota:14 189,05 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Kwota:50 063,9 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Rada Programowa Radia Lublin
Kwota: 676 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Umowa zlecenie
Kwota:1 091,86 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Umowa zlecenie
Kwota:3 964 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Ministerstwo Zdrowia
Kwota:3 685,49 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

Opis:
Urząd dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Kwota:6 545,79 PLN
Uwagi: stan na dzień objęcia funkcji

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Accord 2008
Uwagi: współwłasność 1/2

Podpis

Miejscowość:
Chełm
Data:
2018-12-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.