facebook tweeter youtube

 
Paweł Pudłowski

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Pudłowski
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-08 Zielona Góra
Zatrudnienie:od połowy 2016 r. zawodowo wykonuję mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):107 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
10 000 USD

1 000 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Ubezpieczeniowa na Życie
Uwagi: składki wpłacone 172000 PLN wierzytelności na sumę 600000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Tytuł prawny:
służebność osobista

Powierzchnia:
57 m2
Wartość:770 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (użytkowanie wieczyste)
Uwagi: wartość szacunkowa, + miejsce parkingowe o wartości 40000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 działki rolnej
Powierzchnia działki:
7,6507 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość szacowana

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
1 STOP.pl Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99
Wartość wszystkich udziałów:4 950 PLN

Emitent udziałów:
Bonus System sp. z o.o.
Liczba udziałów:
198
Wartość wszystkich udziałów:9 900 PLN

Emitent udziałów:
Expectar sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1699
Wartość wszystkich udziałów:169 900 PLN

Emitent udziałów:
High Pressure Energy sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1200
Wartość wszystkich udziałów:120 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
działalność zawieszona

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:133 344,84 PLN

Opis:
diety poselskie
Kwota:33 692,37 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
XC 70
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
200
Rok produkcji:
2015
Inne mienie:
Opis:
złoto

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Pudłowski
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-08 Zielona Góra
Zatrudnienie:od połowy 2016 r. zawodowo wykonuję mandat poselski
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):147 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
20 000 USD

2 000 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Ubezpieczeniowa na Życie
Uwagi: składki wpłacone 160000 PLN wierzytelności na sumę 575000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Tytuł prawny:
służebność osobista

Powierzchnia:
57 m2
Wartość:770 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (użytkowanie wieczyste)
Uwagi: wartość szacunkowa, + miejsce parkingowe o wartości 40000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 działki rolnej
Powierzchnia działki:
7,6507 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość szacowana

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
1 STOP.pl Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99
Wartość wszystkich udziałów:4 950 PLN

Emitent udziałów:
Bonus System sp. z o.o.
Liczba udziałów:
198
Wartość wszystkich udziałów:9 900 PLN

Emitent udziałów:
Expectar sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1699
Wartość wszystkich udziałów:169 900 PLN

Emitent udziałów:
[nieczytelne] Pressure Energy sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1200
Wartość wszystkich udziałów:120 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety poselskie
Kwota:32 328,04 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:142 305,04 PLN

Opis:
program Rodzina 500+
Kwota:6 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
XC 70
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes Benz
Model:
200
Rok produkcji:
2015
Inne mienie:
Opis:
złoto

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Pudłowski
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-08 Zielona Góra
Zatrudnienie:od połowy 2016 r. zawodowo wykonuję mandat poselski
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: posiadam rozdzielność majątkową

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):203 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
30 000 USD

5 000 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Ubezpieczeniowa na Życie
Uwagi: składki wpłacone 145000 PLN wierzytelność na sumę 530000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Tytuł prawny:
służebność osobista

Powierzchnia:
57 m2
Wartość:770 000 PLN
Tytuł prawny:
własność (użytkowanie wieczyste)
Uwagi: wartość szacunkowa, + miejsce parkingowe o wartość 40000 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 działki rolnej
Powierzchnia działki:
7,6507 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość szacowana

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
1 STOP.pl Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99
Wartość wszystkich udziałów:4 950 PLN

Emitent udziałów:
Bonus System sp. z o.o.
Liczba udziałów:
198
Wartość wszystkich udziałów:9 900 PLN

Emitent udziałów:
Expectar sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1699
Wartość wszystkich udziałów:169 900 PLN

Emitent udziałów:
High Pressure Energy sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1200
Wartość wszystkich udziałów:120 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
działalność zawieszona

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 752,70 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:81 760,32 PLN

Opis:
przychód z Bonus System Sp. z o.o. S.K
Kwota:1 750 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
XC 70
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
złoto

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Mercedes Benz 200 (2015) leasing - 40 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Pudłowski
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-08 Zielona Góra
Zatrudnienie:Energogas Sp. z.o.o, prezes Zarządu
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 031 237 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 000 USD

5 000 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Ubezpieczeniowa na Życie
Uwagi: składki wpłacone 135000 PLN wierzytelność na sumę 500000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Tytuł prawny:
służebność osobista
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 działki rolnej
Powierzchnia działki:
7,6507 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość rynkowa

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Bonus System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Przychód:74 250,30 PLN
Dochód:13 869,47 PLN
Uwagi: wkład pieniężny - 990 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Blinky sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99
Wartość wszystkich udziałów:4 950 PLN

Emitent udziałów:
Bonus System sp. z o.o.
Liczba udziałów:
198
Wartość wszystkich udziałów:9 900 PLN

Emitent udziałów:
Expectar sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1699
Wartość wszystkich udziałów:169 900 PLN

Emitent udziałów:
High Pressure Energy sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1200
Wartość wszystkich udziałów:120 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
PKD 70.222 - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście - firma Paweł Patryk Pudłowski
Przychód:788 474,04 PLN
Dochód:515 760,91 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Blinky sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014-09-22

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bonus System sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2014-02-28

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Expectar sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2013-04-15

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
High Pressure Energy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2015-06-30

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Kwota:30 800 PLN

Opis:
diety poselskie
Kwota:6 941 PLN

Opis:
odsetki od udzielonych pożyczek osobom fizycznym
Kwota:7 755 PLN

Opis:
odsetki od udzielonych pożyczek os. prawnym
Kwota: 197 PLN

Opis:
dochód ze sprzedaży udziałów w sp. handlowych
Kwota:359 956 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
XC 70
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Opis:
złoto

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Mercedes Benz 200 (2015) leasing - 80 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Pudłowski
Data i miejsce urodzenia:
1972-07-08 Zielona Góra
Zatrudnienie:Energogas Sp. z.o.o, prezes Zarządu
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):510 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
40 000 USD

5 000 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa Ubezpieczeniowa na Życie
Uwagi: składki wpłacone 125000 PLN wierzytelność na sumę 600000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Tytuł prawny:
służebność osobista
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 działki rolnej
Powierzchnia działki:
7,6507 ha
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: wartość rynkowa

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
EnergoGas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: 45000 PLN

Nazwa:
Bonus System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK
Przychód:0 PLN
Dochód:0 PLN
Uwagi: 990 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Blinky sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99
Wartość wszystkich udziałów:4 950 PLN

Emitent udziałów:
Bonus System sp. z o.o.
Liczba udziałów:
198
Wartość wszystkich udziałów:9 900 PLN

Emitent udziałów:
EnergoGas sp. z o.o.
Liczba udziałów:
90
Wartość wszystkich udziałów:90 000 PLN

Emitent udziałów:
Expectar sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1699
Wartość wszystkich udziałów:169 900 PLN

Emitent udziałów:
High Pressure Energy sp. z o.o.
Liczba udziałów:
1200
Wartość wszystkich udziałów:120 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
PKD 70.222 - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście - firma Paweł Patryk Pudłowski
Przychód:308 800 PLN
Dochód:126 500 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
EnergoGas sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2010-01-01

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Blinky sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2014-09-22

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Bonus System sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2014-02-28

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Expectar sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2013-04-15

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
High Pressure Energy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:60 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:24 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
obrót papierami wartościowymi
Kwota:3 100 PLN

Opis:
odsetki od udzielonych pożyczek
Kwota:22 100 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
złoto

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Mercedes Benz 200 (2015) w leasingu - 90 250 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.