facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 22.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
07.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Powołania/odwołaniaWybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra Skarbu Państwa Emila Wąsaczauchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad odwołaniem pani Magdaleny Gaj ze stanowiska prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznejuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnymuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcieuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcieuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipoteceuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacjiuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznejuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiegouchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomoweuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnychuchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnegouchwalono
Za
Zgodny
06.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznejuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.