facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 23.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.07.2016Powołania/odwołaniaPkt 31. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad wyborem pani Elżbiety Kruk na członka Rady Mediów Narodowychuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad wyborem pani Joanny Katarzyny Lichockiej na członka Rady Mediów Narodowychuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad wyborem pana Krzysztofa Czabańskiego na członka Rady Mediów Narodowychuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad wyborem pani Elżbiety Więcławskiej-Sauk na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizjiuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad wyborem pana Witolda Kołodziejskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizjiuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Powołania/odwołaniaPkt 46. porz. dzien. Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład ,,Grupy Amber Gold"uchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnegouchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotniczeuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945uchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnychuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychuchwalono
Za
Zgodny
21.07.2016Powołania/odwołaniaGłosowanie nad powołaniem pana Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemuuchwalono
Za
Zgodny
21.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznegouchwalono
Za
Zgodny
21.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowymuchwalono
Za
Zgodny
21.07.2016Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.07.2016Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2015 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutoriumuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 34. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.