facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 27.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
06.10.2016Powołania/odwołaniaPkt 26. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 14. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: - umów międzynarodowych TTIP i CETA, - sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą - CETA bez akceptacji państw członkowskich, - Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadąuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowymuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.uchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnychuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychuchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnejuchwalono
Nieobecny
 
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy - Kodeks karnyuchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r.uchwalono
Za
Zgodny
05.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowegouchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.