facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 28.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
21.10.2016Powołania/odwołaniaPkt 30. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Nieobecny
 
21.10.2016Powołania/odwołaniaPkt 37. porz. dzien. Zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Golduchwalono
Nieobecny
 
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 26. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny - kontynuacjauchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (...)uchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodzinyuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowejuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.uchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniegouchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznychuchwalono
Za
Zgodny
21.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolnikówuchwalono
Za
Zgodny
20.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 35. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały Deklaracja Pamięci i Solidarności Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainyuchwalono
Za
Zgodny
20.10.2016Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016uchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.