facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 32.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.12.2016Powołania/odwołaniaPkt 38. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanuuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydzaodrzucono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiejuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 43. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Powołania/odwołaniaPkt 26. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnegouchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczyuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowościuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"uchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowymuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowymuchwalono
Za
Zgodny
15.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.