facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 36.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
24.02.2017Powołania/odwołaniaPkt 30. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Powołania/odwołaniaPkt 29. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnegouchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Naukuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnichuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 25. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz ustawy ? Prawo o ruchu drogowymuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiegouchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowychuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Treli z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgielaodrzucono
Przeciw
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentamiuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządówuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiauchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańskąuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnychuchwalono
Za
Zgodny
24.02.2017Głosowanie nad zmianąPkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.