facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 40.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
21.04.2017Powołania/odwołaniaPkt 22. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Powołania/odwołaniaPkt 21. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restytucji narodowych dóbr kulturyuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwauchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcieuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europyw sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki RP w dniu 29 listopada 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r., podpisanej przez Ministra Sportu i Turystyki RP w dniu 29 listopada 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020uchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowejuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjiuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztoweuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowymuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad zmianąPkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiegouchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.