facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 44.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.06.2017Powołania/odwołaniaPkt 25. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 23. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - kontynuacjauchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad odrzuceniemPkt 22. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. - kontynuacjauchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 21. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczościuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznejuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. wraz z komisyjnym projektem uchwałyuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku oraz komisyjnym projektem uchwałyuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 12. porz. dzien. Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświatyuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem"uchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.