facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 45.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
12.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
12.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
12.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Powołania/odwołaniaPkt 19. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiejuchwalono
Nieobecny
 
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskauchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludziuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzinuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnychuchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniauchwalono
Za
Zgodny
05.07.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 1. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczakaodrzucono
Przeciw
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.