facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 47.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
15.09.2017Powołania/odwołaniaPkt 35. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Nieobecny
 
15.09.2017Powołania/odwołaniaPkt 41. porz. dzien. Zmiana w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Golduchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Powołania/odwołaniaPkt 34. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad odrzuceniemPkt 31. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r." wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnejuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej, - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzątuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościołauchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucjiuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegouchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowychuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznychuchwalono
Za
Zgodny
15.09.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego z dnia 7 marca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiegoodrzucono
Przeciw
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.