facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 5.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
17.12.2015Powołania/odwołaniaGłosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
17.12.2015Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiegouchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Powołania/odwołaniaGłosowanie nad przyjęciem wniosku w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodneuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskauchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w 130. rocznicę urodzin Adama Chętnika, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnegouchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegouchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowejuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad przyjęciemGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016uchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowejuchwalono
Za
Zgodny
16.12.2015Głosowanie nad zmianąGłosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015uchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.