facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 50.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
27.10.2017Powołania/odwołaniaPkt 35. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 30. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznychuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12.12.2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem RP a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu OBWE w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28.06.2017 r.uchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcachuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowychuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnymuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnejuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnościuchwalono
Nieobecny
 
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnychuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnychuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowauchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejuchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowychuchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.