facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 58.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
08.02.2018Powołania/odwołaniaPkt 26. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Powołania/odwołaniaPkt 25. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r.uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.uchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiegouchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad odrzuceniemPkt 12. porz. dzien. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad odrzuceniemPkt 11. porz. dzien. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczakauchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznejuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad zmianąPkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytoriumuchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.