facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 61.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
13.04.2018Powołania/odwołaniaPkt 30. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisjiuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.uchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennejuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipoteceuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
13.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz - głosowanieuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 muchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczyuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdamiuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdamiuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2018Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.