facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 62.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
10.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 53. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnymuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymiuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatorauchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycjiuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnychuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatoweuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych ustawuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdamiuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 52. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie danych osobowychuchwalono
Za
Zgodny
09.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażerauchwalono
Za
Zgodny
09.05.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawnościuchwalono
Za
Zgodny
09.05.2018Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnejuchwalono
Za
Zgodny
09.05.2018Powołania/odwołaniaPkt 13. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiegoodrzucono
Przeciw
Zgodny
09.05.2018Powołania/odwołaniaPkt 14. porz. dzien. Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejodrzucono
Przeciw
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.