facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 66.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
05.07.2018Powołania/odwołaniaPkt 41. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychodrzucono
Przeciw
Zgodny
05.07.2018Powołania/odwołaniaPkt 41. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszącychuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkaniauchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 20. porz. dzien. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku wraz z komisyjnym projektem uchwałyuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku oraz komisyjnym projektem uchwałyuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad odrzuceniemPkt 18. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r." wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutoriumuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznychuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznychuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwauchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowejuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.