facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 71.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
09.11.2018Powołania/odwołaniaPkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Powołania/odwołaniaPkt 36. porz. dzien. Wybór uzupełniający sekretarza Sejmuuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonychuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 ruchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnegouchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcieuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymiuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznymuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnejuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiejuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolneuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.