facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 73.)
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
06.12.2018Powołania/odwołaniaPkt 29. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 32. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 2584) - kontynuacjauchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmianyPkt 31. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 2520) - kontynuacjauchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiegouchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowegouchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntówuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018uchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnejuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnychuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentauchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnejuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentówuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policjiuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o umowach międzynarodowychuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilnyuchwalono
Za
Zgodny
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.