facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (posiedzenie 84.)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
19.07.2019Powołania/odwołaniaPkt 53. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowychuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Powołania/odwołaniaPkt 52. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 61. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 60. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczneuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r.uchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 38. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo konsularneuchwalono
Nieobecny
 
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowiauchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowejuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatoweuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw:- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencjiuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłychuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściuuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczneuchwalono
Przeciw
Niezgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.