facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Finanse publiczne)
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
16.10.2019Głosowanie nad zmianąPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowymuchwalono
Za
Zgodny
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowychuchwalono
Za
Zgodny
16.10.2019Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
16.10.2019Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuuchwalono
Nieobecny
 
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodzinyuchwalono
Za
Zgodny
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnegouchwalono
Za
Zgodny
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
30.08.2019Głosowanie nad zmianąPkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
09.08.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.uchwalono
Za
Zgodny
09.08.2019Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw:- o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutoriumuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczychuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Nieobecny
 
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustawuchwalono
Nieobecny
 
04.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemie instytucji rozwojuuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.