facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
92%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Gospodarka i rozwój)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywnościuchwalono
Za
Zgodny
16.05.2019Głosowanie nad zmianąPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowejuchwalono
Za
Zgodny
16.05.2019Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielczeuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2019Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2019Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejuchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 57. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewiczuchwalono
Za
Zgodny
17.01.2019Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowejuchwalono
Za
Zgodny
14.12.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 ruchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.uchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznymuchwalono
Za
Zgodny
23.10.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnymuchwalono
Nieobecny
 
04.10.2018Głosowanie nad zmianąPkt 26. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymiuchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Nieobecny
 
20.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalęuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad odrzuceniemPkt 18. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r." wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.