facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Ochrona środowiska i leśnictwo)
<
1 2 3
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowejuchwalono
Za
Zgodny
30.08.2019Głosowanie nad zmianąPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskauchwalono
Nieobecny
 
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 31. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
17.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 18. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Henryka Kowalczykaodrzucono
Przeciw
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
13.06.2019Głosowanie nad zmianąPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowymuchwalono
Za
Zgodny
13.06.2019Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowejuchwalono
Za
Zgodny
13.06.2019Głosowanie nad zmianąPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 48. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiskauchwalono
Za
Zgodny
14.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatuuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 25. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiskauchwalono
Za
Zgodny
20.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatuuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianąPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadachuchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
06.06.2018Głosowanie nad zmianąPkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.