facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Ochrona Zdrowia)
<
1 2 3
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
16.10.2019Głosowanie nad zmianąPkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowiauchwalono
Za
Zgodny
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustawuchwalono
Nieobecny
 
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 60. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczneuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 35. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowiauchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 34. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychuchwalono
Za
Zgodny
04.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnejuchwalono
Za
Zgodny
16.05.2019Głosowanie nad zmianąPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
16.05.2019Głosowanie nad zmianąPkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
16.05.2019Głosowanie nad zmianąPkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentauchwalono
Za
Zgodny
26.04.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznejuchwalono
Za
Zgodny
12.04.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniamiuchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad zmianąPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczejuchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad zmianąPkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznychuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnejuchwalono
Za
Zgodny
06.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentauchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludziuchwalono
Za
Zgodny
09.11.2018Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
23.10.2018Głosowanie nad zmianąPkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Nieobecny
 
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.