facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Polityka społeczna i rodzinna)
<
1 2 3 4 5
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r.uchwalono
Za
Zgodny
11.09.2019Głosowanie nad zmianąPkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na statkach rybackich - trzecie czytanieuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencjiuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracęuchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad zmianąPkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznegouchwalono
Za
Zgodny
19.07.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznychuchwalono
Za
Zgodny
13.06.2019Głosowanie nad zmianąPkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnychuchwalono
Za
Zgodny
26.04.2019Głosowanie nad zmianąPkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyuchwalono
Za
Zgodny
26.04.2019Głosowanie nad zmianąPkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.uchwalono
Za
Zgodny
15.03.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennychuchwalono
Za
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 30. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 29. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
20.02.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 27. porz. dzien. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
31.01.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającymuchwalono
Za
Zgodny
14.12.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
14.12.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisjiodrzucono
Przeciw
Zgodny
14.12.2018Głosowanie nad zmianąPkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.