facebook tweeter youtube

 
Piotr Gliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • wicepremier
  • minister kultury i dziedzictwa narodowego
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
91%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
 (kategoria tematyczna: Unia Europejska)
<
1 2
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
16.10.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 28. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) wraz z komisyjnym projektem uchwałyuchwalono
Za
Zgodny
13.06.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiejuchwalono
Nieobecny
 
04.04.2019Głosowanie nad przyjęciemPkt 17. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
22.11.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznejuchwalono
Za
Zgodny
04.10.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 39. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 52. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 33. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.uchwalono
Za
Zgodny
07.06.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r.uchwalono
Za
Zgodny
28.02.2018Powołania/odwołaniaPkt 25. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
08.02.2018Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.uchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 30. porz. dzien. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) - głosowaniauchwalono
Za
Zgodny
27.10.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12.12.2016 r.uchwalono
Za
Zgodny
07.07.2017Głosowanie nad zmianąPkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustawuchwalono
Za
Zgodny
22.06.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za niezgodny z zasadą pomocniczościuchwalono
Za
Zgodny
11.05.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczościuchwalono
Za
Zgodny
21.04.2017Powołania/odwołaniaPkt 21. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
23.03.2017Głosowanie nad przyjęciemPkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiejuchwalono
Za
Zgodny
02.12.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 37. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowejuchwalono
Nieobecny
 
21.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (...)uchwalono
Za
Zgodny
06.10.2016Głosowanie nad przyjęciemPkt 14. porz. dzien. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej)uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.